• Thứ Ba - 11/10/2016

  Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2016. Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

  Trong số 08 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 28 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư của ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 02 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 08 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

  02 NHÀ GIÁO TRƯNG ĐI HC KHOA HC T NHIÊN

  ĐƯC CÔNG NHN ĐT TIÊU CHUN CHC DANH GIÁO SƯ ĐT NĂM 2016

  (Kèm theo Quyết đnh s 55/QĐ-HĐCDGSNN ngày 10/10/2016 ca Ch tch Hi đng Chc danh giáo sư nhà nưc)

   

  STT

  STT theo Quyết đnh

  H và tên

  Năm sinh

  Gii tính

  Ngành chuyên môn

  Nơi làm vic

  Quê quán

  Mã s Giy chng nhn

  1

  3

  Đào Văn Dũng

  1955

  Nam

  Cơ học

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Nam Trực, Nam Định

  407/GS

  2

  24

  Tạ Hòa Phương

  1949

  Nam

  Khoa học Trái đất

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Vĩnh Bảo, Hải Phòng

  428/GS

   

  08 NHÀ GIÁO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  ĐƯC CÔNG NHN ĐT TIÊU CHUN CHC DANH PHÓ GIÁO SƯ ĐT NĂM 2016

  (Kèm theo Quyết đnh s 55/QĐ-HĐCDGSNN ngày 10/10/2016 ca Ch tch Hi đng Chc danh giáo sư nhà nưc)

   

  STT

  STT theo Quyết đnh

  H và tên

  Năm sinh

  Gii tính

  Ngành chuyên môn

  Nơi làm vic

  Quê quán

  Mã s Giy chng nhn

  1

  128

  Dương Hồng Anh

  1973

  Nữ

  Hóa học

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Phú Xuyên, Hà Nội

  3639/PGS

  2

  132

  Chu Ngọc Châu

  1979

  Nữ

  Hóa học

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Hoàn Kiếm, Hà Nội

  3643/PGS

  3

  158

  Nguyễn Hữu Thọ

  1979

  Nam

  Hóa học

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Lâm Thao, Phú Thọ

  3669/PGS

  4

  224

  Nguyễn Thị Hoàng Liên

  1974

  Nữ

  Khoa học Trái đất

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Nho Quan, Ninh Bình

  3735/PGS

  5

  356

  Trần Anh Đức

  1979

  Nam

  Sinh học

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Hà Nội

  3867/PGS

  6

  412

  Phó Đức Tài

  1972

  Nam

  Toán học

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Hoàn Kiếm, Hà Nội

  3923/PGS

  7

  500

  Nguyễn Hoàng Nam

  1979

  Nam

  Vật lý

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Tuy Phước, Bình Định

  4011/PGS

  8

  504

  Nguyễn Thế Toàn

  1973

  Nam

  Vật lý

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Xuân Trường, Nam Định

  4015/PGS

   

  • Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN (tải về tại đây).
  • Danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GPS, PGS năm 2016 (tải về tại đây).