• Thứ Ba - 25/09/2018

  Ngày 17/9/2018, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tổ chức triển khai “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII” tại hội trường Kí túc xá Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội. Hội nghị thực hiện Công văn số 234-KH/ĐU ngày 10/8/2018 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 7).

  Tham dự Hội nghị là toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường, Thủ trưởng và Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường cùng các đối tượng cảm tình Đảng đang trong giai đoạn tiến hành làm thủ tục, hồ sơ xét kết nạp vào Đảng.

  Cán bộ, đảng viên lắng nghe PGS.TS. Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung

  Tại đây, PGS.TS. Ngô Văn Thạo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt các nội dung cơ bản: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

  Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Đảng ủy Trường ĐHKHTN xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong thời gian tới.

  PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHKHTN tặng hoa cảm ơn PGS.TS. Ngô Văn Thạo

  Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường.

  Sau Hội nghị, cán bộ, Đảng viên Trường ĐHKHTN sẽ thực hiện bài thu hoạch, trình bày nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khoá XII của Đảng, từ đó liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và cá nhân.