• Thứ Sáu - 25/01/2019

  Ngày 24/01/2019, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tổ chức triển khai “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII” tại hội trường tầng 7 nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hội nghị thực hiện Công văn số 381-KH/ĐU ngày 11/12/2018 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng.

  Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; các đối tượng cảm tình Đảng đang trong giai đoạn tiến hành làm thủ tục, hồ sơ xét kết nạp vào Đảng.

  Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung

  Tại đây, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Nhà trường nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra

  Đảng ủy Trường ĐHKHTN xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong thời gian tới.

  Đồng chí Phan Tuấn Nghĩa - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường tặng hoa cảm ơn đồng chí Trần Hồng Hà

  Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Nhà trường nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường.

  Sau hội nghị, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân nộp cấp ủy. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.