• Thứ Ba - 04/12/2018

  Ngày 1/12, hệ thống bình chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018 (KHCNTNQCV 2018) chính thức được kích hoạt và sẽ kết thúc lúc 13h59 ngày 10/12/2018. Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN): TS. Đào Sỹ Đức là ứng viên duy nhất của ĐHQGHN được bình chọn (lĩnh vực Công nghệ Môi trường).

  TS. Đào Sỹ Đức (bên tay phải) và cộng sự tại Hội nghị Khoa học 2017 tại Khoa Hóa học

  Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hàng năm từ năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, công tác thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN): công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới. Giải thưởng nhằm tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến vào sản xuất và đời sống; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội; đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà quản lý, các lực lượng xã hội đối với công tác đào tạo, phát huy và trọng dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần bồi dưỡng đội ngũ nhân tài cho đất nước.

  Hội đồng xét chọn Giải thưởng Khoa học Công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018 đã tổ chức họp lần thứ nhất vào ngày 21/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét chọn Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá từng ứng viên, Hội đồng Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 19 đề cử thuộc 5 lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, Công nghệ Y - dược, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường, Công nghệ Vật liệu mới vào vòng tiếp theo. TS. Đào Sỹ Đức, Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là người duy nhất của ĐHQGHN có tên trong Danh sách đề cử ở lĩnh vực Công nghệ Môi trường.

  Trang web bình chọn: http://qcv.tainangviet.vn

  Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ IV  do TS. Đào Sỹ Đức làm Trưởng Ban Tổ chức 

   

  TS. Đào Sỹ Đức (sinh năm 1983)

  Thành tích nổi bật:

  - 14 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó 02 bài là tác giả chính thuộc danh mục Q1, 04 bài thuộc danh mục Q2, 04 bài là tác giả chính thuộc danh mục Q3, 03 bài tác giả chính thuộc danh mục Q4 và 01 bài là tác giả chính thuộc danh mục Scopus;

  - 31 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí trong nước (22 bài tác giả chính);

  - Đồng tác giả 02 chương sách chuyên khảo xuất bản tại Hoa Kỳ (01 chương là tác giả chính);

  - 20 bài báo cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học quốc tế uy tín;

  - Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu loại xuất sắc, 02 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu loại tốt và 03 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu loại tốt;

  - Tham gia 05 đề tài cấp Nhà nước (01 đề tài đã nghiệm thu loại tốt), 05 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu loại tốt và 02 dự án hợp tác quốc tế đang triển khai;

  - Giải thưởng của Quỹ Khuyến học Việt Nam cho Giảng viên xuất sắc các trường Đại học năm 2018;

  - Đã hướng dẫn 3 thạc sĩ, khoảng 40 cử nhân/kỹ sư Hệ Đại học Chính quy;

  - Hướng dẫn nhiều sinh viên, học sinh đạt giải cao (Nhất, Nhì) trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia cho học sinh phổ thông (Intel-ISEF);

  - Nhận học bổng Toshiba năm 2006, học bổng của Chính phủ Nhật Bản (2012-2015);

  - Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các năm 2008, 2009, 2010, 2012, 2018;

  - Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2004, 2009, 2018.

  TS. Đào Sỹ Đức đưa sinh viên đi thực tế tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (2018)

  Hoạt động cộng đồng:

  - Tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động đoàn thể trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh – Tu nghiệp sinh Osaka (Nhật Bản);

  - Thư ký Ban Tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất năm 2018;

  - Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ IV, Phó Trưởng Ban Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ I, II;

  - Tham gia phản biện 8 tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; thành viên tích cực trong hoạt động chuyên môn của Hội Hóa học Hoa Kỳ (American Chemical Society); hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cho học sinh giỏi,...