• Thứ Năm - 10/03/2016
  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  I. Chỉ tiêu và ngành tuyển sinh năm 2016

  Năm 2016, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN) tuyển sinh theo phương thức thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức, tuyển sinh trong cả nước vào 23 ngành học với 39 chương trình đào tạo (CTĐT): CTĐT chuẩn: 23; CTĐT tài năng: 4; CTĐT chất lượng cao: 6; CTĐT tiên tiến: 2; CTĐT chuẩn quốc tế: 3; và 01 CTĐT Công nghệ hạt nhân (thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” của Nhà nước).

  STT
  Khoa/ngành đào tạo
  Mã ngành
  Chỉ tiêu
  Ghi chú
   
  Khoa Toán-Cơ-Tin học
   
  210
  * Bài thi đánh giá năng lực chọn phần Khoa học tự nhiên.
  * Ưu tiên xét tuyển không hạn chế số lượng những thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải nếu tham gia làm bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức và đạt kết quả theo quy định của Trường.
  * Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức với phần tự chọn Khoa học tự nhiên.
  - Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Trường. Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành học khác nếu còn chỉ tiêu.
  * Thí sinh trúng tuyển nhập học sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào các CTĐT đặc biệt, gồm:
  - CTĐT tài năng: ngành Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học.
  - CTĐT tiên tiến: ngành Hóa học, Khoa học Môi trường.
  - CTĐT chuẩn quốc tế: ngành Vật lý học, Địa chất học, Sinh học.
  - CTĐT chất lượng cao: ngành Địa chất học, Địa lý tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn, Hải dương học, Khoa học Môi trường.
  - CTĐT Công nghệ hạt nhân (thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” của Nhà nước).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.
  Toán học
  D460101
  60
  2.
  Toán – Tin ứng dụng
  Thí điểm
  50
  3.
  Toán cơ
  D460115
  30
  4.
  Máy tính và khoa học thông tin
  D480105
  70
   
  Khoa Vật lý
   
  190
  5.
  Vật lý học
  D440102
  120
  6.
  Khoa học vật liệu
  D430122
  40
  7.
  Công nghệ hạt nhân
  D520403
  30
   
  Khoa Khí tượng,  Thủy văn,  Hải dương học
  120
  8.
  Khí tượng học
  D440221
  60
  9.
  Thủy văn
  D440224
  30
  10.
  Hải dương học
  D440228
  30
   
  Khoa Hóa học
   
  220
  11.
  Hoá học
  D440112
  100
  12.
  Công nghệ kỹ thuật hoá học
  D510401
  70
  13.
  Hoá dược
  D720403
  50
   
  Khoa Địa lý
   
  90
  14.
  Địa lý tự nhiên
  D440217
  50
  15.
  Quản lý đất đai
  D850103
  40
   
  Khoa Địa chất
   
  150
  16.
  Địa chất học
  D440201
  50
  17.
  Kỹ thuật địa chất
  D520501
  40
  18.
  Quản lý tài nguyên và môi trường
  D850101
  60
   
  Khoa Sinh học
   
  210
  19.
  Sinh học
  D420101
  90
  20.
  Công nghệ sinh học
  D420201
  120
   
  Khoa Môi trường
   
  190
  21.
  Khoa học môi trường
  D440301
  80
  22.
  Khoa học đất
  D440306
  40
  23.
  Công nghệ kỹ thuật môi trường
  D510406
  70
  II. Tổ chức thi đánh giá năng lực

  1. Bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài 195 phút. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường ĐHKHTN khi làm bài thi ĐGNL, phần thi tự chọn phải chọn phần Khoa học tự nhiên.

  2. Địa điểm thi: ĐHQGHN tổ chức thi tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng.

  3. Ngày thi: Kỳ thi ĐGNL năm 2016 được tổ chức 2 đợt.

              - Đợt 1:    Từ ngày 05/5/2016 đến ngày 08/5/2016 và

                              Từ ngày 13/5/2016 đến ngày 15/5/2016;

              - Đợt 2:    Từ ngày 05/8/2016 đến ngày 15/8/2016.

  4. Thời gian đăng ký dự thi

  - Đợt 1 từ 8h00 ngày 02/3/2016 đến 17h00 ngày 22/3/2016;

  - Đợt 2 từ 8h00 ngày 15/6/2016 đến 17h00 ngày 25/6/2016.

  5. Hình thức đăng ký dự thi

  Đăng ký dự thi trực tuyến trên website của Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN theo địa chỉ:  http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký dự thi đánh giá năng lực”.

  Thông tin về kỳ thi ĐGNL xem tại website: http://www.vnu.edu.vn

  III. Công tác xét tuyển

  1. Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi ĐGNL

           Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức (phần tự chọn là Khoa học tự nhiên) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định. Thí sinh được ĐKXT tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. HĐTS Trường xác định ngưỡng điểm trúng tuyển theo kết quả tổng điểm bài thi ĐGNL và điểm ưu tiên (nếu có) theo ngành học kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường đối với hệ đào tạo đại trà. HĐTS Trường chủ động điều chuyển thí sinh không trúng tuyển vào nhóm ngành/ngành theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 nhưng đạt điểm ngưỡng trúng tuyển vào trường sang nhóm ngành/ngành khác nếu đáp ứng yêu cầu và còn chỉ tiêu.

  1.1. Thời gian đăng ký xét tuyển

              - Đợt 1: Từ ngày 13/6 đến 16h30 ngày 24/6 hàng năm

              - Đợt 2: Từ ngày 16/8 đến 16h30 ngày 25/8 hàng năm.

  Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) qua cổng thông tin điện tử “Đăng ký xét tuyển ĐHCQ năm 2016” tại website của ĐHQGHN theo địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn hoặc website của trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.vn từ ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016 (đợt 1), từ ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016 (đợt 2).

  1.2. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển

  - Thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, 2).

  - Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định để đổi nguyện vọng hoặc ĐKXT vào đơn vị đào tạo khác.

  1.3. Hình thức đăng ký xét tuyển

  Theo quy định của ĐHQGHN

  Thông tin chi tiết xem tại website: tại http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/tuyensinh/new/daihoc

  2. Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

  2.1. Tuyển thẳng: không hạn chế số lượng các thí sinh đủ điều kiện theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

  2.2. Ưu tiên xét tuyển: không hạn chế số lượng các thí sinh đủ điều kiện theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải tham dự thi bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức và đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

  2.3. Xét tuyển thẳng: thí sinh đủ điều kiện theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

  2.4. Xét tuyển thẳng thí sinh là học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên: thí sinh là học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tốt nghiệp THPT năm 2016 nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  2.4.1. Được công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm  2015 bậc Trung học phổ thông chuyên (theo Quyết định số 4940/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/12/2015 của Giám đốc ĐHQGHN).

  2.4.2. Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT, có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí (theo thứ tự ưu tiên) sau:

  - Là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

  - Đạt danh hiệu chính thức trong cuộc thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2015 do Trường tổ chức.

  - Tham dự thi bài thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức (phần tự chọn Khoa học tự nhiên) và đạt điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định (xét điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu).

  3. Xét tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt

  Thí sinh trúng tuyển nhập học sẽ được hướng dẫn đăng ký dự tuyển vào các CTĐT đặc biệt, gồm: CTĐT tài năng;  CTĐT tiên tiến; CTĐT chuẩn quốc tế; CTĐT chất lượng cao; CTĐT Công nghệ hạt nhân (thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” của Nhà nước).

   

  Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2016 xem website tại địa chỉ: 

  http://hus.vnu.edu.vn/vi/main/tuyensinh/new/daihoc

   

  (HUS Media)