Những thành tựu chính

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Đào tạo

   Đã bảo vệ thành công 6 luận án Tiến sĩ Khoa học. Giáo sư Hoàng Hữu Đường là người đầu tiên bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (ngày nay là Tiến sĩ), đồng thời cũng là người đầu tiên bảo vệ luận án Tiến sĩ Khoa học ở trong nước. Có 49 luận án TS và trên 200 luận án Thạc sĩ đã bảo vệ. Hiện nay có 39 học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đang học. Khoa Toán-Cơ-Tin học là đơn vị đầu tiên trong trường ĐHTH Hà nội thực hiện công tác đào tạo cao học. Khoa cũng là đơn vị dẫn đầu của trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong công tác đào tạo Cao học.

   Đã đào tạo được trên 5000 Cử nhân khoa học thuộc các chuyên Ngành Toán, Cơ, Tin học và hiện có 1120 sinh viên đang học. Sinh viên của Khoa luôn đạt các thứ hạng cao trong các kỳ thi Olympic Toán học, Tin học và Cơ học sinh viên toàn quốc.

   Khối THPT chuyên Toán-Tin học là đơn vị giàu thành tích nhất trong cả nước trong việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi Toán - Tin học. Gần 2000 học sinh đã tốt nghiệp và 600 em đang theo học. Học sinh của Khối đã đoạt 200 giải quốc gia về Toán học và Tin học. Từ năm 1974 đến năm 2000 học sinh của Khối đã đạt được 52 trong tổng số 123 Huy chương Quốc tế về Toán của Việt Nam. Đặc biệt có 17 Huy chương vàng. Các em Ngô Bảo Châu, Đào Hải Long, Ngô Đắc Tuấn đạt Huy chương vàng hai năm liền. Từ năm 1989 đến năm 2000 học sinh của Khối đạt được 20 trong tổng số 36 Huy chương Quốc tế về Tin học của Việt Nam, đặc biệt em Nguyễn Ngọc Huy hai lần đạt Huy chương vàng.

Nghiên cứu khoa học

   Đã công bố 1300 bài báo khoa học, trên 100 cuốn sách.

   Đã hoàn thành 196 đề tài, trong đó có 67 đề tài cấp Bộ và cấp nhà nước.

Khen thưởng

   Khoa đã được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

   Bộ môn Cơ học được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

   Khối TPPT chuyên Toán-Tin học được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng hai và Huân chương Lao động hạng nhất.