Tuyển sinh tiến sĩ

GIỚI THIỆU VỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQGHN

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức 2 đợt tuyển sinh đào tạo tiến sĩ một năm (thường vào tháng 4 và tháng 9).

Chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường là 100 nghiên cứu sinh/1 năm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hiện đang tổ chức đào tạo hơn 40 chuyên ngành bậc tiến sĩ (phụ lục kèm theo).

Đồng thời với việc đăng ký online trên cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Sau đại học của Nhà trường.

Thông tin chi tiết được thông báo trước mỗi đợt tuyển sinh khoảng 3 tháng.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Tầng 4, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại: 04. 35578435, Fax: 04. 38583061, E-mail: saudaihoc@hus.edu.vn.  

Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN