Tuyển sinh thạc sĩ

GIỚI THIỆU VỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQGHN

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức 2 đợt tuyển sinh đào tạo thạc sĩ một năm (thường vào tháng 4 và tháng 9).

Chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường là 500 học viên cao học/1 năm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hiện đang tổ chức đào tạo hơn 40 chuyên ngành bậc thạc sĩ (phụ lục kèm theo).

Thí sinh truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn.

Thông tin chi tiết được thông báo trước mỗi đợt tuyển sinh khoảng 3 tháng.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN (Tầng 4, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại: 04. 35578435, Fax: 04. 38583061, E-mail: saudaihoc@hus.edu.vn.  

Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN