Trung học phổ thông chuyên

NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2018.

NĂM 2017

Kết quả tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao, Trường THPT Chuyên KHTN năm 2017.

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2017.

- Thời gian và hướng dẫn thủ tục nhập học vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017

Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chất lượng cao, Trường THPT Chuyên KHTN năm 2017

Thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh của các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên năm 2017 

Kết quả thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017.

- Giấy báo dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017.

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 (diện tuyển thẳng) Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017.

NĂM 2016

- Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Chất lượng cao THPT chuyên năm 2016

-  Kết quả chấm phúc khảo THPT chuyên 2016.

Thời gian và hướng dẫn thủ tục nhập học vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016 

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Chất lượng cao, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016 

-Thông báo điểm chuẩn và kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016

Giấy báo dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016 

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016 (Diện xét tuyển thẳng) 

- Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2016.