Chính quy

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 1.460 chỉ tiêu tuyển sinh.

Chi tiết thông tin tuyển sinh và thông tin giới thiệu từng ngành/nhóm ngành, thí sinh vui lòng xem tại các file đính kèm dưới đây.

Mọi thắc mắc, liên hệ: 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  

Hotline: 0967867334 

Email: tuvantuyensinh@hus.edu.vn - Fanpage: fb.com/VNUHUSFanpage.  

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 

1. Ngành Toán học - Mã ngành 7460101

2. Ngành Toán tin - Mã ngành 7460117 

3. Ngành Máy tính và Khoa học thông tin - Mã ngành 7480110 QTD

4. Ngành Máy tính và Khoa học thông tin CTĐT CLC TT23 - Mã ngành 7480105 CLC

8. Ngành Hóa học - Mã ngành 7440112

9. Ngành Hóa học CTĐT Tiên tiến - Mã ngành 7440112 TT

* CTĐT đặc biệt: Ngành Hóa học CTĐT Tài năng

10. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học - Mã ngành 7510401

11. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học CTĐT CLC TT23 - Mã ngành 7510401 CLC

12. Ngành Hóa dược CTĐT CLC TT23 - Mã ngành 7720203 CLC

13. Ngành Địa lý tự nhiên - Mã ngành 7440217

14. Ngành Khoa học thông tin địa không gian - Mã ngành 7440230 QTD

15. Ngành Quản lý đất đai - Mã ngành 7850103

16. Ngành Sinh học - Mã ngành 7420101