Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Đại học | Hanoi University of Science, VNU

Đại học

NĂM 2018

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT):

1. Đối tượng tuyển sinh: Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

- Đợt 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng; kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN.

Thời gian xét tuyển:  Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

- Đợt bổ sung (nếu có): Sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKHTN.

Để biết thêm các thông tin về tuyển sinh, các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2018 vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại các bài viết dưới đây:

 

NĂM 2017

Năm 2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vào 23 ngành học với 40 chương trình đào tạo với phương thức tuyển sinh như sau:

- Đợt 1: 

- Đợt bổ sung: Xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của các đơn vị đào tạo (nếu có). Thời gian xét tuyển (dự kiến) trước 26/8/2017.

Để biết thêm các thông tin về tuyển sinh, các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2017 vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại các bài viết dưới đây:

 

 

Năm 2016

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức; tuyển sinh trong cả nước vào 23 ngành học với 38 chương trình đào tạo (CTĐT). Các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2016 vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại các bài viết dưới đây: