Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Đại học | Hanoi University of Science, VNU

Đại học

NĂM 2017

Năm 2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vào 23 ngành học với 40 chương trình đào tạo với phương thức tuyển sinh như sau:

- Đợt 1: 

- Đợt bổ sung: Xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của các đơn vị đào tạo (nếu có). Thời gian xét tuyển (dự kiến) trước 26/8/2017.

Để biết thêm các thông tin về tuyển sinh, các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2017 vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại các bài viết dưới đây:

 

 

Năm 2016

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức; tuyển sinh trong cả nước vào 23 ngành học với 38 chương trình đào tạo (CTĐT). Các thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2016 vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại các bài viết dưới đây: