Danh sách giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo

I. Chương trình đào tạo chuẩn.

   1. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán học

   2. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Toán Cơ

   3. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Máy tính và khoa học thông tin

   4. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học vật liệu

   5. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ hạt nhân

   6. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hóa học

   7. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

   8. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hóa dược

   9. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ sinh học

   10. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Địa lý tự nhiên

   11. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản lý đất đai

   12. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kỹ thuật địa chất

   13. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

   14. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học môi trường

   15. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

   16. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khoa học đất

   17. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Khí tượng học

   18. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Thủy văn

   19. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Hải dương học

   20. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kỹ thuật công trình biển

 

II. Chương trình đào tạo tài năng.

   1. Chương trình đào tạo tài năng ngành Toán học

   2. Chương trình đào tạo tài năng ngành Vật lý

   3. Chương trình đào tạo tài năng ngành Hóa học

   4. Chương trình đào tạo tài năng ngành Sinh học

 

III. Chương trình đào tạo chất lượng cao.

   1. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Địa lý tự nhiên

   2. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học môi trường

   3. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khí tượng học

   4. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Thủy văn

   5. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Hải dương học

 

IV. Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

   1. Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngành Vật lý học

   2. Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngành Sinh học

   3. Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngành Địa chất học