Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Phùng Quốc Thanh 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Tạ Thị Thảo 2010 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Thụy 2010 Trưởng bộ môn Khoa Môi trường
PGS. TS. Trần Văn Tuấn 2010 Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh 2010 Phó trưởng khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trung tâm
PGS. TS. Đỗ Minh Đức 2010 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2011 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2011 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 2011 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang