Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Phạm Ngọc Lân 2007 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 2007 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 2007 Phó hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương 2007 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng 2007 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo 2007 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Lê Thanh Sơn 2007 Trưởng khoa Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Viết Thư 2007 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trần Văn Trản 2007 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2007 Trưởng khoa Khoa Địa lý

Các trang