Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn 2004 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 2004 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình 2005 Trưởng bộ môn Khoa Vật lý
PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2005 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Như Thanh 2005 Cán bộ Khoa Hóa học

Các trang