Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Đỗ Phúc Quân 2018 Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Trung tâm
PGS. TS. Phạm Anh Sơn 2018 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Hoàng Sơn 2018 Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Trung tâm
PGS. TS. Đinh Xuân Thành 2018 Trưởng khoa Khoa Địa chất
PGS. TS. Ninh Văn Thu 2018 Phó trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đặng Thị Thanh Thủy 2018 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh... 2018 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
PGS. TS. Lê Tuấn Tú 2018 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân 2018 Phó trưởng bộ môn Khoa Hóa học

Các trang