Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Phùng Quốc Bảo 2004 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TS. Đinh Văn Ưu 2006 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh 2008 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Cao Huần 2008 Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Văn Huấn 2008 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng 2008 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình 2010 Trưởng bộ môn Khoa Vật lý
PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Bùi Duy Cam 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học

Các trang