Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự 2014 Cán bộ Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Hãn 2014 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2014 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2014 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân 2016 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 2016 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TS. Phan Văn Tân 2016 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2016 Trưởng khoa Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng 2016 Cán bộ Khoa Địa chất

Các trang