Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Trần Thạch Văn 2010 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền 2010 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Ngô Sỹ Lương 2012 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2012 Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội 2012 Hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng 2012 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2012 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 2012 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Văn Bền 2014 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TS. Hoàng Xuân Cơ 2014 Cán bộ Khoa Môi trường

Các trang