Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
TS. Trần Thiện Cường Phó trưởng bộ môn Khoa Môi trường
TS. Trịnh Tất Cường Cán bộ Trung tâm
TS. Vũ Việt Cường Cán bộ Khoa Hóa học
TS. Phạm Thị Dậu Cán bộ Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Thị Hồng Doan Cán bộ Khối Hiệu bộ
ThS. Sái Công Doanh Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Lê Thế Duẩn Phó trưởng bộ môn Trường THPT chuyên KHTN
Tạ Xuân Dục Cán bộ Khoa Hóa học
ThS. Bùi Thị Dung Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN

Các trang