Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TS. Bạch Thành Công Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Văn Cự Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Địa lý
CN. Đoàn Văn Cử Cán bộ Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc Cán bộ Khoa Địa chất
PGS. TS. Trần Văn Cúc Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
Dương Văn Cường Cán bộ Khối Hiệu bộ
TS. Nguyễn Kim Cương Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
TS. Nguyễn Tiến Cường Cán bộ Khoa Vật lý
TS. Trần Mạnh Cường Trưởng khoa Khoa Toán - Cơ - Tin học

Các trang