Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Trưởng bộ môn Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Địa lý
PGS. TS. Đoàn Văn Bộ Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học
PGS. TS. Bùi Duy Cam Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh Cán bộ Khoa Vật lý
TS. Kiều Quốc Chánh Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Chu Ngọc Châu Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu Cán bộ Khoa Môi trường

Các trang