Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2014

Năm 2014, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hai đợt tuyển sinh đào tạo tiến sĩ:

Đợt 1: Vào các ngày 12 và 13/4/2014.

Đợt 2: Vào các ngày 13 và 14/9/2014.

Dưới đây là kế hoạch tuyển sinh đợt 1 các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc các ngành khoa học tự nhiên (Chi tiết xin xem bản danh mục các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ kèm theo)

==>Toàn văn thông báo.