Nghiên cứu khoa học

Là một trong những Trường THPT đi đầu trong việc Hướng dẫn học sinh tham gia Triển lãm sáng chế quốc tế (IYIE) và giành thành tích ấn tượng qua 2 kỳ tham dự : 1 giải đặc biệt (2014), 4 HCV (3HCV năm 2012, 1 HCV năm 2014), 2 HCB (2014) và 1 HCĐ (2014).

Hướng dẫn học sinh tham gia Hội thi KHKT dành cho học sinh phổ thông (Intel-ISEF) ngay từ lần đầu tổ chức và giành được 1 giải Nhất (2014), 1 giải Nhì (2014), 2 giải 3 lĩnh vực (2013, 2014) và 1 giải KK lĩnh vực (2014).