Lịch sử phát triển

  • Các Khối chuyên (tiền thân của các Bộ môn chuyên hiện nay) thành lập:

o   Chuyên Toán: 1965

o   Chuyên Lý: 1985

o   Chuyên Tin: 1993

o   Chuyên Hóa: 1998

o   Chuyên Sinh: 1998

  • Trường THPT Chuyên KHTN thành lập: 18/06/2010