Liên kết

 

http://probioticsconference.com

Hội thảo Probiotic và Ứng dụng do PTNTĐCNEP phối hợp với Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia và Trường Đại học Hoàng Gia Holloway Anh Quốc tổ chức tại Hà Nội, tháng 6/2013.

http://www.hmu.edu.vn

Trường Đại học Y Hà Nội. Hợp tác trong dự án DelPHE 1.88 Vietnam của Hội đồng Anh (2006-2009);

http://hocvienquany.vn

Học Viện Quân Y, Hợp tác trong dự án DelPHE 1.88 Vietnam của Hội đồng Anh (2006-2009) và đề tài mã số 2/2010/HĐ-NCCBUD của Bộ Khoa học và Công nghệ (2010-2013);

http://www.nihbt.org.vn

Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương, Hợp tác trong đề tài KC.10.08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, 2007-2009 và đề tài KLEPT12.02 của PTNTĐCNEP (2012-2014);

http://benhnhietdoi.vn

Viện Các Bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, Hợp tác trong đề tài KC.10.08 và đề tài của Bộ Khoa học và Công nghệ (2007-2009) và đề tài KLEPT.09.01 của PTNTĐCNEP (2009-2011);

http://www.hut.edu.vn

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hợp tác trong dự án DelPHE 1.88 Vietnam của Hội đồng Anh (2006-2009);

http://www.ria1.org

Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I, Hợp tác trong đề tài KC.04.09 của Bộ Khoa học và Công nghệ (2013-2015);

http://viendinhduong.vn

Viện Dinh dưỡng Quốc Gia, Hợp tác trong đề tài mã số ĐT.02.11/CHSHCB của Bộ Công Thương (2010-2014) và tổ chức hội thảo quốc tế Probiotic và Ứng dụng tháng 6/2013;

http://anabio.com.vn

Công ty cổ phần ANABIO Research & Development, Hợp tác trong chuyển giao công nghệ sản xuất bào tử Bacillus và bộ kit tinh sạch acid nucleic bằng hạt nano từ bọc silica, thỏa thuận hợp tác sản xuất arabinoxylan 30-50 kDa tăng cường miễn dịch (2011-nay);

http://www.rhul.ac.uk

Trường Đại học Hoàng gia Holloway London, Anh Quốc, Hợp tác trong dự án DelPHE 1.88 Vietnam của Hội đồng Anh (2006-2009) và đề tài KC.04.09 của Bộ Khoa học và Công nghệ (2013-2015);

http://www.kaist.edu

Viện Khoa học và Công nghệ Cao Hàn Quốc- KAIST, hợp tác trong đào tạo các sinh viên sau đại học