Giới thiệu chung

Tuy mới được thành lập từ năm 1995 theo quyết định của ĐHQGHN nhưng Khoa Môi trường – Trường ĐHKHTN đã và đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước về đào tạo cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực môi trường từ trình độ đại học (Cử nhân), đến trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ). Khoa còn đào tạo hệ Cử nhân chất lượng cao có trình độ chuyên môn giỏi, cung cấp cán bộ trình độ cao cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Năm 2010, Khoa bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên Chương trình tiên tiên – liên kết với trường đại học hàng đầu của Mỹ (Đại học Indiana) đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường theo quyết định của BGD&ĐT. Sinh viên được học bằng Tiếng Anh với giảng viên đến từ Đại học Indiana, học theo chương trình chính của Trường bạn. Ngoài đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu hàng đầu về lĩnh vực môi trường, hiện Khoa còn có đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học làm công tác giảng viên kiêm nhiệm từ các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; các cơ quản quản lý nhà nước như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…

Trung tâm Nghiên cứu, quan trắc và mô hình hóa môi trường và hệ thống các phòng thí nghiệm với thiết bị hiện đại trị giá nhiều triệu USD được đầu tư trong những năm 2003 – 2008 cho phép triển khai phân tích chính xác các thành phần môi trường không khí, nước, đất; đo nhanh, quan trắc và đánh giá ngay được môi trường tại hiện trường; đáp ứng nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trình độ cao của cán bộ và sinh viên. Trung tâm Tư liệu – thư viện môi trường với hàng vạn tên sách và tài liệu; trong đó có 500 đầu sách môi trường bằng tiếng Anh do Vương quốc Bỉ tài trợ, hàng trăm giáo trình do Khoa biên soạn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ và học tập của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Chương trình đào tạo của Khoa được lựa chọn và điều chỉnh hàng năm theo xu hướng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực môi trường trên Thế giới và Việt Nam; tập trung vào các mục tiêu: xây dựng chính sách phát triển bền vững và chiến lược bảo vệ môi trường; ứng dụng các công cụ và mô hình toán học, sinh thái, tin học vào việc quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, kiểm soát ô nhiễm và đánh giá môi trường; phát triển công nghệ phù hợp phục vụ xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn; nghiên cứu cơ bản về khoa học môi trường, khoa học đất, sinh thái môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, trồng rừng, bảo vệ và cải tạo đất canh tác, đất trống đồi trọc; hoạch định chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên; hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên,…

Tập thể cán bộ khoa Môi trường đã và đang chủ trì triển khai nhiều đề tài nghiên cứu và dự án khoa học trong nước và hợp tác quốc tế thuộc chương trình nghiên cứu cấp nhà nước KC 08, các chương trình hợp tác khoa học với nhiều tổ chức khoa học trong và ngoài nước, như SIDA, IUCN, AIT, SEE Forum,…

Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Khoa được tạo điều kiện tham gia các đề tác nghiên cứu khoa học do các thầy cô chủ trì; tham gia học tập và trao đổi theo các đề án hợp tác đào tạo của Khoa với các trường đại học ở nước ngoài; cũng như trực tiếp nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm hiện có trong Khoa. Nhờ vậy, sinh viên Khoa Môi trường hằng năm thường dành được nhiều giải thưởng khoa học cao của các tổ chức quốc tế (như Honda Foundation, Sony Green Discovery,...), giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

1.      Ngành Khoa học Môi trường

​Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ. Đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án về môi trường. Những kỹ năng phân tích, đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các hoạt động kinh tế, xã hội; quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường.

Triển vọng nghề nghiệp: Môi trường ở các huyện, các nhà máy xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các dự án có liên quan tới môi trường, các dự án khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể được đào tạo tiếp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước. -Môi trường, các phòng Tài nguyên  -Môi trường, các sở Tài nguyên  -Cử nhân Khoa học Môi trường có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý tại các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý như Bộ tài nguyên

Một số hướng nghiên cứu chủ yếu: Công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước cấp; Công nghệ xử lý khí thải và ô nhiễm không khí; Công nghệ xử lý chất thải rắn, chôn lấp chất thải, xử lý rác thải; Công nghệ xử lý chất thải nguy hại; Sử dụng phương pháp mô hình toán học trong công nghệ môi trường. Sinh thái nhân văn, an toàn môi trường và phát triển bền vững; ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế xã hội, các tác động của sự thay đổi các điều kiện tự nhiên (đất, nước, không khí,…) đến hệ sinh thái; sinh thái môi trường ứng dụng, chỉ thị sinh học môi trường; cơ chế và động học của các quá trình công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường; độc chất môi trường, sự tích lũy, các quá trình lan nhiễm, tác động đến môi trường và hệ sinh thái, các biện pháp công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; Quản lý môi trường; Quy hoạch môi trường, Phân tích đánh giá môi trường và Mô hình hóa môi trường; Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường; Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất, Kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường đất.

2.       Ngành Khoa học đất

Mục tiêu đào tạo:  phân bón và cây trồng. Kiến thức chuyên sâu về Khoa học đất và môi trường đất theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên cho sự phát triển nông, lâm nghiệp và môi trường trên quan điểm sinh thái học và phát triển bền vững; quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá tác động của các quá trình sử dụng đến tài nguyên và môi trường đất.- nước -Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học đất và thực tế ở Việt Nam, kiến thức cơ sở về địa chất, khoáng vật, phân tích các đối tượng đất, nước, phân bón, thực vật. Những kỹ năng thông qua nghiên cứu khoa học và thực tập thiên nhiên, phân tích và nhận biết các mối quan hệ trong các quá trình hình thành đất, các loại đất ngoài thực địa và phương pháp đánh giá, tổng hợp các số liệu phân tích, lý giải mối quan hệ biện chứng giữa các quá trình trong đất

Triển vọng nghề nghiệp:  lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên đất, nước. Các lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước.-nước, đến các hệ thống nông nghiệp đặc biệt ở các vùng nhiệt đới và quy hoạch môi trường đất hoặc trực tiếp chỉ đạo sản xuất nông -Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc làm công tác quản lý ở các trường đại học, cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu, các bộ, ngành, các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Khoa học và Công nghệ; trực tiếp lập các dự án về quản lý và sử dụng đất, đề xuất các biện pháp cải tạo và đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường đất

Một số hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu: Hoá học đất, dinh dưỡng khoáng và cây trồng; Các quá trình thoái hóa đất và biện pháp cải tạo đất thoái hóa: Quá trình sa mạc hóa, phèn hóa, mặn hóa, chua hóa đất...; ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế xã hội, các tác động của sự thay đổi các điều kiện tự nhiên đất, nước, không khí; Xử lý chất thải nông nghiệp, triển khai ứng dụng trong thực tế; ô nhiễm đất, các quá trình lan nhiễm, tác động đến môi trường và hệ sinh thái, các biện pháp kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường đất; Quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất; Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên đất; Hệ thống nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái học và sản xuất nông nghiệp bền vững; Sinh thái môi trường đất.

3.     Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản về khoa học môi trường và công nghệ môi trường, kiến thức khoa học cơ bản và khoa học công nghệ có liên quan đến lĩnh vực công nghệ môi trường, nắm vững các kiến thức chuyên sâu về công nghệ xử lý khí thải, nước và nước thải, xử lý đất và chất thải rắn, xử lý chất thải nguy hại. Ngoài ra còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng liên quan như tổng hợp vật liệu xử lý ô nhiễm, phân tích môi trường, khả năng khảo sát, phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường; nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ trong việc xử lý chất thải, giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ, cải tạo môi trường. Nghiên cứu, thiết kế, vận hành và kiểm soát quá trình và các hệ thống kiểm soát, xử lý và tái sử dụng chất thải.

Triển vọng nghề nghiệp: Môi trường ở các huyện, các nhà máy xí nghiệp và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực môi trường và khai thác tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải tạo chất lượng môi trường; hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước. -Môi trường của các tỉnh, thành phố, các phòng Tài nguyên  -Môi trường, các sở Tài nguyên  -Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực giảng dạy, nghiên cứu, quản lý tại các trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý như Bộ Tài nguyên

Một số hướng nghiên cứu chủ yếu: Công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước cấp; Công nghệ xử lý khí thải và ô nhiễm không khí; Công nghệ xử lý chất thải rắn, chôn lấp chất thải, xử lý rác thải; Công nghệ xử lý chất thải nguy hại; Sử dụng phương pháp mô hình toán học trong công nghệ môi trường.