Giới thiệu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Tổng hợp thành lập theo quyết định số 2183/TC của Thủ tướng Chính phủ, ký ngày 04/06/1956 gồm 5 trường: Đại học Tổng hợp, Đại học Y – Dược, Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm, Đại học Nông lâm. Trong giai đoạn đầu Đảng bộ và Đoàn thể của 5 trường đều đặt dưới một sự chỉ đạo chung. Trong năm học đầu tiên, mọi hoạt động của năm trường đại học này vẫn được đặt dưới một sự lãnh đạo chung như trước đó. Chúng ta chưa có Ban chấp hành Đoàn trường mà chỉ có hai Liên chi Đoàn đó là Liên chi đoàn Xã hội (Văn, Sử) và Liên chi Đoàn Tự nhiên (Toán, Lý, Hoá, Sinh). Bí thư LCĐ Xã hội: Hoàng Trọng Phiến, Bí thư LCĐ Tự Nhiên: Hoàng Hữu Như, Đồng chí Hồ Ngọc Ba, Đảng uỷ viên phụ trách công tác thanh niên của Nhà trường được xem như thủ lĩnh Đoàn đầu tiên của Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội.

Sang năm học thứ hai, do sự phát triển của số lượng đoàn viên, Trường Đại học Tổng hợp và Trường Đại học Sư phạm đã tách khỏi tổ chức đoàn của năm trường và thành lập tổ chức đoàn chung của hai trường, lúc bấy giờ đồng chí Nguyễn Xuân Đào được bổ nhiệm làm Bí thư của Đoàn Trường Đại học Tổng hợp. Dù không được bầu lên trong một kỳ đại hội nhưng đồng chí Nguyễn Xuân Đào được xem như là Bí thư đầu tiên của Đoàn trường.

Năm 1958, Đoàn trường chung của hai trường đại học đã tiến hành đại hội và thành lập các tổ chức Đoàn trường độc lập của mỗi trường. Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Phiến được bầu làm Bí thư, các đồng chí Nguyễn An Lịch, Phạm Nguyên Long được bầu làm phó bí thư.

Đại hội năm 1958 - Đại hội lần thứ nhất, được xem là Đại hội thành lập Đoàn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trong năm 1958, Trung ương Đoàn cũng đã chỉ đạo thành lập Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn do đồng chí Kim Quế Đinh làm Bí thư, Đoàn Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội có một ủy viên Ban Chấp hành là đồng chí Phan Văn Hạp. Năm 1958 đã trở thành mốc son lịch sử vô cùng quan trọng của Đoàn Trường Đại học Tổng hợp và cũng từ đây lịch sử Đoàn trường bước sang một trang mới.

Năm 1995, Trường Đại học Tổng hợp được tách thành hai trường: Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã  hội và Nhân văn. Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng bắt đầu được thành lập từ đây.

Đoàn THCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKHTN ra đời, tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ngay từ khi thành lập, Đoàn thanh niên đã có những lần "ra quân" khá thành công, các đồng chí trong Ban chấp hành đã cố gắng triển khai sáng tạo và thành công các hai phong trào lớn của thế hệ trẻ: Tuổi trẻ giữ nước – Thanh niên lập nghiệp bằng nhiều hình thức như: Hội thi "Bí thư chi đoàn giỏi", tìm hiểu về “Lý tưởng của thanh niên ngày nay”, chuẩn bị “Hành trang vào thế kỷ 21”. Các chương trình văn hóa văn nghệ: “Hát mãi khúc quân hành”, “Âm vang Trường sơn”; các chương trình học tập và nghiên cứu: “Những vì sao vui”, “Khoa học Việt Nam – Thách thức và vận hội”; các chương trình giáo dục truyền thống: “Thanh niên hát dân ca”, “Hát mãi khúc quân hành” ... tham gia diễn đàn: “Tầm nhìn thế kỷ”, v.v..

Chỉ hơn ba năm sau ngày thành lập Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, phong trào thanh niên của Nhà trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ trước thềm thế kỷ 21.

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay, thanh niên Việt nam nói chung và sinh viên Nhà trường nói riêng trưởng thành trong môi trường có nhiều biến động quan trọng về chính trị của đất nước. Đất nước hội nhập và ngày càng phát triển, thông tin nhiều chiều, đa dạng phong phú tác động hai mặt đến nhận thức của sinh viên. Do vậy nhiệm vụ của Đoàn trường chủ yếu tập trung vào công tác giáo dục tư tưởng và truyền thống. Để làm được việc này Đoàn trường phải lồng ghép nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Xuất bản báo chí, thành lập diễn đàn, định hướng nghề nghiệp, mở rộng giao lưu tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học. Đoàn trường đã có nhiều hoạt động có kết quả lớn, tiêu biểu là:

- Kiện toàn tổ chức và chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội;

- Sự phát triển của phong trào tình nguyện;

- Xuất bản báo chí và thành lập diễn đàn sinh viên;

- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên cùng dẫn dắt phong trào thanh niên Nhà trường.

Với những thành tích đạt được, Đoàn Trường ĐHKHTN đã vinh dự được tổ chức Đoàn cấp trên nhiều năm liền tặng bằng khen và cờ thi đua

Các đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đoàn của ĐHKHTN:

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI CÁC THỜI KỲ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

 1.  

Nguyễn Xuân Đào

Bí thư

1957 – 1958

 1.  

Hoàng Trọng Phiến

Bí thư

1958 – 1962

 1.  

Phạm Đức Dương

Bí thư

1962 – 1963

 1.  

Trương Văn Vinh

Bí thư

1963 – 1967

 1.  

Phan Văn Hạp

Bí thư

1969 – 1973

 1.  

Nguyễn Tiến Võ

Bí thư

1973 – 1977

 1.  

Nguyễn Chí Nguyện

Bí thư

1977 – 1980

 1.  

Nguyễn Hải Kế

Bí thư

1980 – 1984

 1.  

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư

1984

 1.  

Lưu Văn Bôi

Bí thư

1984 – 1988

 1.  

Mai Trọng Nhuận

Bí thư

1988 – 1991

 1.  

Nguyễn Quốc Anh

Bí thư

1991 – 1993

 1.  

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

1993 – 1995

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN,

ĐẠI HỌC QUỐC GIA  HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

 1.  

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư lâm thời

1995 – 1997

 1.  

Nguyễn Hữu Đức

Bí thư

1997 – 2000

 1.  

Vũ Thanh Mai

Bí thư

2000 – 2001

 1.  

Nguyễn Thị Hoàng Liên

Bí thư

2001 – 2003

 1.  

Nguyễn Đắc Vinh

Bí thư

2003 – 2007

 1.  

Vũ Văn Tích

Bí thư

2007 – 2009

20.

 

21.

 

22.

Trương Ngọc Kiểm

 

Hứa Thanh Hoa

 

Nguyễn Hoàng Nam

Bí thư

 

Bí thư

 

Bí thư

2009 - 2014

 

2014 - tháng 11/2014

 

Tháng 11/2014- nay

 

QUÁ TRÌNH KHEN THƯỞNG

CỦA ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG HÀ NỘI

                                                                                               

 1. Huân chương lao động hạng III ( 2010)
 2. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2006)
 3. Cờ thi đua Trung ương đoàn đơn vị xuất sắc 5 năm liên tục (2011)
 4. Cờ thi đua Trung ương đoàn đơn vị xuất sắc dẫn đầu 3 năm liên tục (2006)
 5. Nhiều bằng khen Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Giám đốc ĐHQG Hà Nội.