Liên kết

Hợp tác quốc tế:

1. Liên kết Đại học Tsukuba (Nhật Bản)

2. ĐH Thủ Đô Tokyo (Tokyo Metropolitan University); hợp tác về vấn đề Khí tượng – Thuỷ Văn và Hải dương học.

3. Hợp tác trao đổi về vấn đề Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học với các chuyên gia thuộc Đại học Hokkaido, Nhật Bản.

4. Hợp tác với Khoa Khoa học và Kỹ thuật thuộc Đại học Flinder của Úc

5. Liên  kết với Đại học Tokyo Metropolitan, về giảng dạy các môn khoa học về Khí Tượng

6. Liên kết giảng dạy về khí hậu với Đại học Seikei University, Nhật Bản

Hợp tác trong nước: 

1. Hợp tác với các viện, Trung tâm chuyên ngành Thủy văn, Hải Dương, Khí hậu - Khí tượng

2. Các khoa, ngành trực thuộc khối Khoa học Trái đất (Khoa Địa chất, Địa lý, Viện Địa lý, Địa chất....)