Erasmus+

Key Action 1: Mobility of Individuals / Đào tạo cá nhân

STT

Đối tác

Quốc gia

1

University of Valladolid

Tây Ban Nha

2

UPV Universitat Politècnica de València

Tây Ban Nha

3

Technische Universität Dresden

Đức

4

Technical University of Munich

Đức

5

Universite de Toulon

Pháp

6

Université Paris 13

Pháp

7

Technical University of Iasi

Romani

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Hợp tác phát triển

STT

Đối tác

Quốc gia

Dự án

1

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Áo

Quản lý và Tái chế nhựa

Mạng lưới hợp tác Châu Âu – Đông Nam Á nhằm nâng cao khả năng đào tạo trong lĩnh vực  Tái chế nhựa tại Lào và Việt Nam, tập trung vào chất lượng, an toàn và hiệu quả.

South East Asia-Europe Network for building training and education capacities in Plastic Recycling in Laos and Vietnam with emphasis on quality, safety, and resource efficiency (SEA-PLASTIC-EDU).

2

Turku University of Applied Sciences

Phần Lan

Dự án Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (SAUNAC).

Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC)

3

Eberswalde University for Sustainable Development

Đức

Mạng lưới giáo dục Đại học Việt Nam – Châu Âu về Lâm nghiệp bền vững và Kinh tế sinh học - BioEcoN (BioEcoNet)

European-Vietnamese Higher Education Network for Sustainable Forest- and Bio-Economy  BioEcoN = (BioEcoNet)