Lịch sử phát triển

KHOA HÓA HỌC – XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Những năm đầu xây dựng và phát triển (1956 – 1965)

Khoa Hoá học ra đời năm 1956, ngay sau Quyết định số 2184/TC ngày 04-06-1956 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Khi mới thành lập, Khoa có 5 cán bộ giảng dạy: Giáo sư Nguyễn Hoán, các Giáo sư Nguyễn Thạc Cát, Hoàng Ngọc Cang, Nguyễn Đình Huề, Ngô Văn Thông và một số nhân viên phục vụ: các bác Trương Văn Kính, Nguyễn Văn Kịch, Lê Hữu Đồng, Nguyễn Trí Thi, Nguyễn Văn Đản, Bác Nguyễn Công Vinh và Bác Lê Đình Phẩm.

Những nhà giáo đầu tiên đảm nhiệm việc giảng dạy cho cả trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Trong những năm 1956 và 1957, Khoa được bổ sung thêm một số cán bộ giảng dạy được đào tạo sau hòa bình lập lại 1954, như các thầy: Hoàng Nhâm, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị Thịnh, Đỗ Tất Hiến, Lê Huy Bắc, Cù Thành Long, Đặng Như Tại, Nguyễn Tinh Dung, Trần Quốc Sơn và Đặng Trần Phách.

Năm 1958, số cán bộ giảng dạy được chia đôi, một số ở lại khoa Hoá học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, một số về khoa Hoá học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đến đầu những năm 60, đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa tiếp tục được tăng cường bằng nhiều nguồn: Những cán bộ tốt nghiệp từ Cộng hoà Pháp - TS Võ Thị Tri Túc; từ CHDC Đức - Hoàng Hữu Bình, Phan Tống Sơn, Trần Hạ Phương, Đào Đình Thức, Nguyễn Quý Sảnh, Trần Nguyên Tiêu; Từ Liên Xô - Trần Văn Nhân, Trần Ngọc Mai, Lê Nguyên Tảo. Các sinh viên tốt nghiệp khoá I được cử sang trường Đại Học Tổng Hơp Quốc gia Matxcơva đào tạo tiếp 2 năm trở về công tác: Ngô Thị Thuận, Lê Chí Kiên, Nguyễn Đức Huệ, Phạm Hoàng Ngọc, Nguyễn Đình Soa, Nguyễn Thạc Sửu và Hồ Sĩ Thoảng.

Cùng với sự phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, lực lượng kỹ thuật viên và nhân viên phục vụ cũng được bổ sung, trong đó có các chị Nguyễn Thị Khê, Nguyễn Thị Hai, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Hồng Thuý, Hà Thị Điệp, Nguyễn Thị Minh, Tạ Thị Khôi, Trần Thị Việt Hoa, Trương Thị Hanh, Đặng Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Lịch, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Hạnh...

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh3.jpg

GS. Nguyễn Hoán và các sinh viên khóa I

Lúc đầu, Khoa có 4 bộ môn: Hoá vô cơ, Hoá Hữu cơ, Hoá Phân tích và Hoá lý với một chương trình đào tạo ngành Hóa học cơ bản, thời gian là 3 năm.

Hội nghị khoa học đầu tiên của khoa Hoá học được tổ chức năm 1962 với 15 báo cáo. Hội nghị có sự tham gia của đồng nghiệp các trường bạn, như khoa Hoá học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Hoá học trường Đại học sư phạm Hà Nội...

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh4.jpg

Sinh viên khoa Hóa học đi thực tập thực tế

Những năm học chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1975) 

Năm 1965 chiến tranh phá hoại của Mỹ mở rộng trên phạm vi toàn miền Bắc nước ta. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, tiếp tục đào tạo nhân lực khoa học kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thầy trò khoa Hoá học bắt đầu những năm học mới ở nơi sơ tán. Năm 1965 toàn Khoa đóng ở xóm Bầu, xóm Bậu, xóm Núi thuộc xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Năm học sơ tán đầu tiên (1965 – 1966) được khai giảng vào ngày 15 tháng 10 năm 1965 tại Văn Yên, Đại Từ, Thái Nguyên.

Đầu năm 1969, Mỹ tạm ngừng ném bom Miền Bắc, Khoa rời Đại Từ về sơ tán ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.

Tháng 4-1972, Mỹ lại đẩy mạnh chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần thứ 2. Từ Mai Lâm, Khoa chuyển đến xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà - Hà Tây. Sau đó ít lâu Khoa sơ tán lên Hiệp Hoà, Bắc Giang.

Sau Hiệp định Paris năm 1973 khoa Hoá học lại trở về 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Trong điều kiện chiến tranh, nhiều đoàn cán bộ và sinh viên khoa Hoá học vẫn chia nhau về các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, như Gốm Thổ Hà, gốm Phủ Lạng Thương, sứ Bát Tràng, các nhà máy Pin Văn Điển, Sơn Hà Nội,… để nghiên cứu giúp các cơ sở sản xuất cải tiến quy trình công nghệ, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu.

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh8.jpg

GS. Ngụy Như Kon Tum tiễn sinh viên lên đường nhập ngũ

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh9.jpgTBT Lê Duẩn thăm bộ đội tên lửa đang hỏi chuyện Binh nhất PTS. Lâm Ngọc Thiềm

Mười năm, học tập trong điều kiện chiến tranh ác liệt với bao lần 'cõng' Trường trên lưng đi sơ tán, thầy trò khoa Hoá học đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải quyết tâm thi đua dạy tốt và học tốt”. Mười năm, thầy trò khoa Hoá học đã vượt muôn vàn khó khăn gian khổ, trưởng thành vượt bậc về mọi mặt: xây dựng được một đội ngũ cán bộ đông đảo, qui mô đào tạo được mở rộng, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học vẫn được đảm bảo. Những thành tựu đó đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang, là hành trang để thầy trò khoa Hoá học vững bước tiến vào giai đoạn mới - giai đoạn 'xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn'. 

Hai mươi năm sau chiến tranh (1975 – 1995) 

Kháng chiến thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước cùng xây dựng trong hoà bình. Do đòi hỏi của nhu cầu kinh tế - xã hội, chương trình đào tạo có nhiều thay đổi. Sau năm 1975, thực hiện chủ trương của Bộ Đại học, Khoa đã thay chương trình đào tạo hệ 4 năm bằng 4 năm rưỡi. Sau một thời gian ngắn chuyển thành hệ 5 năm và cuối cùng, từ năm 1994, lại quay về hệ đào tạo 4 năm cho đến nay.

Năm 1986 đất nước bắt đầu thời kỳ đổi mới. Nhà nước dần dần xoá bỏ bao cấp, các ngành các cấp được tiếp cận và thực hiện cách làm mới. Trong ngành Giáo dục, ở giai đoạn này nhiều loại hình đào tạo mới được tiến hành và phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1987 đến 1992, ngoài các hệ Chính qui và Tại chức, khoa Hoá học còn tổ chức đào tạo 6 khoá hệ Mở rộng và 2 khoá hệ Chính quy không tập trung.

Từ năm 1992, Khoa Hoá học đã bắt đầu đào tạo hệ Phổ thông Trung học Chuyên Hoá học. Số lượng tuyển sinh mỗi khoá khoảng 100 học sinh.

Để đáp ứng nhu cầu cán bộ cho sự nghiệp phát triển đất nước, khoa Hóa học đã tiến hành mở rộng ngành nghề đào tạo. Năm 1975, Bộ môn Hoá Kỹ thuật được thành lập (đến năm 1997 đổi thành Bộ môn Công nghệ Hoá học). Năm 1978, thành lập Bộ môn Hoá Phóng xạ.

Cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, khoa Hoá học đã bắt đầu đào tạo sau Đại học. Từ năm1985 đến 1996 có hơn 20 cán bộ đã bảo vệ thành công luận án PTS tại Khoa. GS. Phan Văn Tường và PGS. Lê Nguyên Tảo là những cán bộ đầu tiên bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ trong nước. Một số cán bộ của Khoa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học, như GS. Đặng Như Tại, GS. Nguyễn Đức Huệ, GS. Nguyễn Xuân Dũng, GS. Nguyễn Minh Thảo, GS. Nguyễn Đình Triệu và GS. Đặng Ứng Vận.

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh12.jpg

GS. Đặng Như Tại bảo vệ luận án TSKH

Khoa cũng đã tích cực tiếp tục cử cán bộ đi nước ngoài đào tạo, có 4 người đã bảo vệ thành công luận án TSKH: Phan Tống Sơn (CHDC Đức), Ngô Thị Thuận, Lâm Ngọc Thụ và Lưu Văn Bôi (Liên Xô).

Từ năm 1985 đến 1995, cán bộ của khoa đã chủ trì hàng chục đề tài NCCB, thực hiện thành công nhiều đề tài và dự án KHCN có giá trị, trong đó có hơn 10 đề tài cấp Nhà nước. Năm 1990 PGS. Lê Viết Kim Ba và năm 1994 tập thể nữ Bộ môn Hoá Hữu cơ được nhận giải thưởng Covalepskaia. 

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh14.jpg

Tập thể nữ BM Hóa hữu cơ - giải thưởng  Covalepskaia 1994

Trong giai đoạn này khoa Hóa học đã tích cực tham gia qúa trình hợp tác đào tạo quốc tế. Từ năm 1975 Khoa đã đào tạo nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh cho nước bạn Lào. Vào giữa những năm 80, hàng chục cán bộ của Khoa đã được cử đi làm chuyên gia ở các trường Đại học Angiêri, Angola và Campuchia. Từ năm 1994, được sự hỗ trợ của Hiệp hội các Trường Đại học khối Cộng đồng Pháp Ngữ, Khoa đã mở các lớp cử nhân song ngữ Việt-Pháp. Đến năm thứ 4, những sinh viên có trình độhttp://chemvnu.edu.vn/uploads/anh11.jpgchuyên môn và tiếng Pháp khá giỏi, được lựa chọn làm khoá luận và bảo vệ bằng tiếng Pháp. Hầu hết những sinh viên xuất sắc của các lớp này đều được Chính phủ Pháp cấp học bổng làm Thạc sỹ và Tiến sỹ. Từ năm 1995 khoa bắt đầu mở rộng hợp tác với các trường Đại học Nhật Bản, như Đại học Osaka, Đại học Công nghệ Tokyo và một số trường Đại học của Hàn Quốc.

 

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh15.jpg

Bảo vệ khóa luận lớp tiếng Pháp khóa 1 (1994-1998)

Qua thử thách, cùng với sự phát triển của Khoa, đội ngũ cán bộ đã trưởng thành nhanh chóng. Từ chỗ chỉ có 1 Giáo sư Nguyễn Hoán (1956), đến năm 1995 Khoa đã có 6 GS và 35 PGS.

Mười năm phát triển cùng Đại học Quốc gia Hà Nội (1996-2006)

Ngày 10 tháng 12 năm 1993 Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 97/CP do Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Khoa Hoá học trở thành một bộ phận thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh17.jpg

Hội thảo về nâng cao chất lượng đào tạo

Từ năm học 1997-1998 Khoa mở ngành đào tạo thứ 2 'Cử nhân Công nghệ Hoá học”. Năm học 1998-1999, Khoa bắt đầu đào tạo hệ 'Cử nhân khoa học tài năng'. Năm học 2000-2001, Khoa có thêm ngành mới: 'Cử nhân Sư phạm Hoá học theo mô hình 3+1'

Ý thức sâu sắc ảnh hưởng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng Đại học đẳng cấp quốc tế, ĐHQG Hà Nội đã rất chú trọng đầu tư thành lập và nâng cấp các Phòng thí nghiệm, các Trung tâm nghiên cứu mũi nhọn. Khoa Hoá học là một đơn vị tích cực hưởng ứng chủ trương này. Năm 1995, khoa thành lập Trung tâm Hoá dầu. Năm 2000 - Bộ môn Hoá học Dầu mỏ, năm 2001 - Phòng thí nghiệm Hoá học Môi trường và Trung tâm ứng dụng tin học trong Hoá học lần lượt ra đời.

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anhkhoa.jpgKhoa đã tích cực xây dựng các đề tài, các dự án đầu tư, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước và của ĐHQG Hà Nội để hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ năm 2003 đến nay Khoa được thực hiện Dự án “Đầu tư chièu sâu trang thiết bị, nâng coa năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ cho phòng thí nghiệm Hóa học vật liệu” với vốn đầu tư hơn 26 tỷ đồng. Khoa đã xây dựng được một số phòng thí nghiệm hiện đại, gồm máy nhiễu xạ tia X D8 Advance (Bruker), máy phân tích nhiệt đa chức năng với các khoảng khoảng nhiệt độ từ -1700C đến +16000C (Setaram), Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đồng bộ (Shimadzu), khối phổ plasma cảm ứng (Perkin-Elmer), máy cực phổ đa chức năng (Autolab), máy đo kích thước hạt bằng tia lazer (Shimadzu), máy thử vật liệu đa chức năng (Shimadzu), các máy UV-VIS và máy hồng ngoại. Khoa có hệ thống các máy sắc ký khá đồng bộ, gồm sắc ký khí, sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí khối phổ, sắc ký lỏng khối phổ, sắc ký điều chế, sắc ký thẩm thấu gel và sắc ký khí khối phổ phân giải cao (hãng Water). Từ năm 2004, hàng năm khoa Hoá học tổ chức các lớp đào tạo “Nâng cao khả năng vận hành và sử dụng các thiết bị hiện đại”, cả lý thuyết lẫn thực hành cho cán bộ thuộc ĐHQG Hà Nội có sự tham gia của hàng chục học viên của các tỉnh thành trong cả nước. 

Hệ thống thiết bị hiện đại đã phát huy tác dụng tốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ.

Một Lớp đào tạo vận hành thiết bị

Từ năm 1995 đến năm 2006, cán bộ trong Khoa đã chủ trì hơn 140 đề tài NCCB cấp Nhà nước và 36 đề tài cấp Bộ và 7 đề tài cấp nhà nước. Tổng số kinh phí thu được từ các đề tài dự án hàng năm khoảng 4-6 tỷ đồng. Mỗi năm cán bộ khoa Hóa đã công bố hơn 100 công trình trên các Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. 7 đề tài và dự án chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và địa phương với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng.

Những năm bứt phá để hội nhập khu vực và quốc tế (2006-2014)

Bắt đầu từ năm 2006, khoa Hóa học là một trong 9 đơn vị đầu tiên được Bộ GD&ĐT giao đào tạo “cử nhân hóa học theo chương trình tiên tiến” và từ năm 2008 khoa mở ngành mới “đào tạo cử nhân Hóa dược” . Để nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế, khoa Hóa học đã tiến hành đổi mới tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học.

            Đổi mới tổ chức đào tạo: Từ năm 2006, khoa Hóa học bắt  đầu xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra: sinh viên sau khi tốt nghiệp khoa Hóa học phải đạt các tiêu chí:

            1. Có kiến thức chuyên môn vững vàng, sử dụng tốt kiến thức đã học trong thiết kế, phân tích và lý giải một ý tưởng, một vấn đề khoa học;

            2. Có kỹ năng thực hành tốt, phải áp dụng thành thạo các kỹ thuật thực nghiệm trong nghiên cứu, trong vận hành các thiết bị và trong xử lý kết quả trên máy vi tính;

            3. Có tư duy phân tích và phê phán trong thiết kế nghiên cứu, trong chọn lọc kết quả phù hợp với mục tiêu đề ra, biết phân tích và lý giải tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu, có tư duy logic trong phân tích kết quả nghiên cứu để rút ra kết luận một cách rõ ràng, súc tích và khoa học;

            4. Có kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, có đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên có khả năng viết và trình bày vấn đề khoa học một cách rõ ràng, chính xác; có khả năng làm việc tập thể, biết chia sẽ và hỗ trợ đồng nghiệp.

            Việc đổi mới bắt đầu từ chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy. Để đảm bảo chất lượng đồng đều cho tất cả các ngành của Khoa, chương trình đào tạo đã được chia thành các module. Module kiến thức xã hội nhân văn và các kiến thức cơ bản, sinh viên các ngành học chung. Sau đó sinh viên sẽ học kiến thức cơ sở ngành. Việc modul hóa chương trình không những đã nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn tiết kiệm được nhân lực cán bộ, ứng phó nhanh với sự thay đổi nhu cầu thị trường.

            100% Sinh viên hệ Tài năng&Tiên tiến tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ 1 và 100% sinh viên hệ đào tạo Chính quy được tham gia NCKH từ năm thứ 2. Những sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học được lựa chọn gửi đi thực tập hè ở các trường đối tác Illinois, Osaka, Dresden, Tulon…

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh22.jpg

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Hóa học

Sinh viên được đào tạo tại khoa Hoá học, trường Đại học KHTN-ĐHQGHN được xã hội (trong nước và nước ngoài) sẵn sàng tiếp nhận. Khoảng 20% sinh viên tốt nghiệp được các cơ sở đào tạo của nước ngoài cấp học bổng học tiếp cao học và nghiên cứu sinh. Số sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng nghề đạt trên 95% (những sinh viên làm trái nghề là do hợp lý hoá gia đình); không có sinh viên thất nghiệp.

            Đổi mới tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ: Dựa trên xu thế phát triển của KH&CN hiện đại và những nhiệm vụ của chương trình Kinh tế – Kỹ thuật trọng điểm quốc gia, khoa Hoá học đã xác định 4 hướng nghiên cứu tập trung:

            - Nghiên cứu KH&CN vật liệu, trong đó có vật liệu nano;

            - Nghiên cứu trong lĩnh vực các hợp chất có hoạt tính sinh học và Hoá Dược;

            - Nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa học xanh và năng lượng mới;

            - Nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa học tính toán, tối ưu hóa và tự động hóa.

Từ năm học 2006 cho đến năm 2012, số đề tài nghiên cứu, đặc biệt là các đề tài KHCN tăng đáng kể. Kinh phí thu được từ các đề tài, dự án mỗi năm đạt từ 10-16 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài và dự án đã được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn.

Mỗi năm cán bộ khoa Hóa học công bố khoảng 100-150 công trình khoa học trên các táp chí trong nước. Trong 2 năm 2011-2012, cán bộ khoa Hóa học đã công bố 46 công trình khoa học trên các táp chí quốc tế.

Những thành tựu nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ của Khoa đã dành nhiều giải thưởng ở các Hội chợ Techmart Hà Nội, Hải Phòng và Hoà Bình...

Song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, Khoa đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động học thuật. Cán bộ khoa Hoá học đã tham gia và chủ trì nhiều Hội nghị khoa học Quốc gia và Quốc tế.

Kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo SĐH

http://chemvnu.edu.vn/uploads/anh20.jpg

Phân tích mẫu xăng bị lẫn axeton

Trong lộ trình xây dựng và phát triển để hội nhập, khoa Hóa học luôn chú ý kết hợp nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với đẩy mạnh đào tạo sau đại học, sử dụng có hiệu quả hệ thống máy móc thiết bị hiên đại.

Nhờ có đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học trình độ cao, có số lượng các đề tài KH&CN đa dạng, khoa Hoá học đã trở thành một địa chỉ đào tạo SĐH hấp dẫn. Số lượng và chất lượng học viên thi vào ngành Hoá học ngày một cao.

Đã nhiều năm nay, số HVCH và NCS luôn chiếm tỷ lệ trên 50% số sinh viên hệ đào tạo chính quy. Lực lượng HVCH và NCS đông đảo đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ của khoa Hóa học.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để hội nhập

Hợp tác quốc tế phản ánh mức độ phát triển và trình độ đội ngũ cán bộ của đơn vị. Ý thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đối với hội nhập và phát triển, khoa Hóa học đã tích cực triển khai liên kết đào tạo và NCKH với các trường Đại học tiên tiến trên thế giới.

Text Box:
 
Ban Chủ nhiệm khoa Hóa học làm việc với GS. Zimmerman, Chủ nhiệm khoa Hóa học Đại học Illinois

Hợp tác đào tạo đại học

- Khoa Hóa học đang hợp tác với Đại học Illionois, Hoa Kỳ để triển khai đào tạo cử nhân theo chương trình tiên tiến. Hàng năm các giáo sư của ĐH Illinois sang giảng dạy các môn Hóa học cho sinh viên. Từ năm 2006 đến nay Khoa đã cử hơn 21 lượt cán bộ (3 tháng/lựợt) sang thực tập giảng dạy và xây dựng chương trình ở ĐH Illinois. Đến nay đã có hơn 20 cán bộ của Khoa trực tiếp tham gia giảng dạy cho sinh viên bằng tiếng Anh. Hàng năm bạn tiếp nhân 6-12 sinh viên sang thực tập hè 2 tháng tại các phòng thí nghiệm của khoa Hóa học, Đại học Illinois. 

Hai khoa đang tiếp tục triển khai hợp tác trong NCKH trong lĩnh vực Hóa Hữu cơ và Hóa dược.

- Khoa Hóa học đang hợp tác với Đại học Tulon-var, CH Pháp để đào tạo cử nhân Hóa học bằng tiếng Pháp do tổ chức Cộng đồng Pháp ngữ tài trợ. Từ năm 2010 sinh viên tốt nghiệp được cấp 2 bằng. Một bằng của ĐH Tulon-Var và một bằng của Đại học KHTN-ĐHQGHN.

Hợp tac đào tạo SĐH

Khoa Hóa học đang tiến hành 3 chương trình phối hợp đào tạo SĐH với các trường Đại học quốc tế.

- Chương trình đào tạo Thạc sỹ ”Quan trắc môi trường và quản lý chất thải rắn”, do CHLB Đức tài trợ kinh phí và Đại học Kỹ thuật Dresden cấp bằng. Chương trình này đã có 3 khóa Học viên tốt nghiệp.

- Chương trình đào tạo Thạc sỹ ”Vật liệu polime composit có cấu trúc nano và độ bền vững”, do tổ chức Cộng đồng Pháp ngữ tài trợ và Đại học Tulon-Var cấp bằng.

Text Box:
 
Ban Chủ nhiệm khoa Hóa học thảo luận chương trình đào tọa thạc sỹ với đại diện AUF

Chương trình đã có 3 khóa Học viên tốt nghiệp và đang tuyển sinh khóa thứ IV.

 - Chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ ”Hóa học Hữu cơ và Hóa dược” thuộc nhiệm vụ chiến lược 16+23 của ĐHQGHN do Đại học Rennes 1, CH Pháp cấp bằng. Chương trình bắt đầu tuyển sinh khóa I vào năm 2010.

Khoa Hóa học đang tiếp tục đàm phán với Đại học Osaka Prefecture, Nhật bản để mở chương trình đào tạo SĐH liên ngành về ”Hóa Hóa học xanh”.

Nhiều cán bộ của Khoa đang tham gia đồng hướng dẫn Cao học và NCS với các Giáo sư của các Trường đối tác.

Ngoài ra, bằng các nguồn học bỗng khác nhau, hiện nay Khoa đã giới thiệu đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài gần 150 cán bộ (trong đó có 20 cán bộ trong biên chế).

Hợp tác quốc tế về NCKH

Khoa Hóa học là một trong những địa chỉ của ĐHQGHN thu hút được sự quan tâm hợp tác của bạn bè quốc tế. Hiện nay Khoa đang đồng chủ trì thực hiện 6 đề tài và dự án hợp tác NCKH với các trường Đại học nước ngoài.

 - Dự án ”Cải tạo bền vững Hố Hoàn Kiếm” do CHLB Đức tài trợ kinh phí. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 (2008-2009), đang được thành phố Hà Nội đề tiếp tục giai đoạn 2.

 - Dự án ”Phát triển công nghệ sạch sản xuất biodiesel từ mỡ cá phế thải và các loại dầu mỡ khác” do Nhật Bản tài trợ kinh phí (2009-2010). Dự án đã sản xuất Biodiesel với độ chuyển hóa 99%, quy mô 1 tấn/ngày đạt chất lượng quốc tế.

 - Đề tài ”Nghiên cứu chế tạo polime composit chứa hạt áp điện kích thước nano làm sensor khảo sát sự biến thiên tính chất cơ lý của vật liệu trong điều kiện nhiệt đới” do Bộ KH&CN VN và Bộ NCKH Pháp tài trợ kinh phí (2008-2010).

 - Dự án ”Xử lý nước thải khu công nghiệp Trà Nóc” do CHLB Đức tài trợ (từ 2010-);

Đề tài NĐT ”Nghiên cứu tổng hợp Pichromene và Homoharringtonine làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị bệnh ung thư máu”, hợp tác với CH Pháp (2011-2013).

 - Dự án”Giải pháp đa lợi ích giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các nước Đông Dương bằng phát triẻn năng lượng sinh học” do Tổ chức hợ tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổ chức phát triển KH&CN Nhật Bản (JST) tài trợ theo nguồn vốn ODA không hoàn lại.

Thiết bị pilot sản xuất Biodiesel do NEDO (Nhật Bản) tài trợ

Tháng 6/2012, tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo của hiệp hội các Trường Đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á (AUN) đã phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng sinh viên, cựu sinh viên ngành Hóa. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đạt kết quả cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á trong số các chương trình được kiểm định kể từ khi tổ chức AUN ra đời.

Tháng 6/2013, Bộ Giáo dục Đào tạo đã xếp chương trình tiên tiến ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thứ nhất trong số 35 chương trình đang triển khai.

Sau một thời gian kiên trì xây dựng đội ngũ, tại thời điểm hiện nay, Khoa Hóa học có 41 Tiến sỹ dưới 45 tuổi trên tổng số 88 cán bộ, tỷ lệ cán bộ có học vị Tiến sỹ đạt 70 %, có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đạt 35%.

Năm học 2012 và 2013 các cán bộ của Khoa Hóa học đã công bố 38 và 42 công trình trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Năm 2012, nhóm nghiên cứu của PGS. Trần Hồng Côn đã đạt giải thưởng Khoa học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội về thiết bị xử lý nước ô nhiễm thành nước uống trực tiếp.Năm 2013, nhóm nghiên cứu của GS. Lưu Văn Bôi đã triển khai ứng dụng nhiên liệu sinh học thay thế diesel cho các tầu du lịch ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh cho các kết quả rất tốt.

Từ ngày thành lập năm 1992, Bộ môn chuyên Hóa thuộc Khoa Hóa học đã đào tạo nhiều học sinh xuất sắc, nhiều em đã đạt các giải cao trong các kì thi Olempic Hóa học Quốc tế. Học sinh Vũ Minh Châu đã đạt 2 Huy chương vàng trong 2 kì thi liên tiếp. Mặc dù Bộ môn chuyên Hóa được tách ra để thành lập Trường PTTH chuyên Khoa học Tự nhiên nhưng các Thầy Cô trong Khoa đã và đang đóng góp tích cực cho công tác đào tạo học sinh chuyên. Năm 2013, học sinh của Khối chuyên Hóa đã đạt 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, có sự đóng góp tích cực của các thầy cô giáo Khoa Hóa học.

Năm 2013, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề xuất xây dựng Khoa Hóa học đẳng cấp quốc tế dựa trên các tiêu chí đội ngũ cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng đã cận kề trình độ quốc tế. Khoa Hóa học có niềm tin chắc chắn rằng, lần đầu tiên ở Việt Nam nhiệm vụ xây dựng một đơn vị đẳng cấp quốc tế trong một trường đại học sẽ thành công tốt đẹp.

Khoa Hóa học – Những con số

Các Giáo sư: Nguyễn Hoán, Nguyễn Thạc Cát, Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Phan Tống Sơn, Nguyễn Đức Huệ, Đào Đình Thức, Trần Văn Nhân, Đặng Ứng Vận, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Minh Thảo, Lâm Ngọc Thụ, Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Phan Văn Tường, Nguyễn Trọng Uyển, Ngô Duy Cường, Lâm Ngọc Thiềm, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Đình Thành.

Các Phó giáo sư: Hoàng Nhâm, Lê Chí Kiên, Trần Ngọc Mai, Nguyễn Đình Bảng, Lê Hùng, Bùi Duy Cam, Trịnh Ngọc Châu, Nghiêm Xuân Thung, Ngô Sỹ Lương, Bùi Duy Cam, Lê Như Thanh, Triệu Thị Nguyệt, Lê Nguyên Tảo, Trịnh Xuân Sén, Nguyễn Văn Tuế, Vũ Ngọc Ban, Phạm Văn Nhiêu, Cao Thế Hà, Lê Kim Long, Nguyễn Hữu Định, Văn Ngọc Hướng, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Đậu, Trần Thạch Văn, Phan Minh Giang, Trần Chương Huyến, Đào Hữu Vinh, Chu Xuân Anh, Phạm Luận, Nguyễn Xuân Trung, Hoàng Thọ Tín, Nguyễn Văn Ri, Trần Thị mỹ Linh, Tạ Thị Thảo, Trần Thị Như Mai, Lê Thanh Sơn, Phạm Hùng Việt, Đỗ Quang Huy, Nguyễn văn Nội, Trịnh Lê Hùng, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Diễm Trang, Nguyễn Đắc Vinh, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trần Thị Dung, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hùng Huy, Từ Bình Minh.

Các NGND: Nguyễn Thạc Cát, Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Phan Tống Sơn, Nguyễn Đức Huệ, Trần Văn Nhân, Lâm Ngọc Thụ, Đặng Ứng Vận

Các NGUT: Lê Chí Kiên, Phan Văn Tường, Vũ Đăng Độ, Nguyễn Đình Bảng, Trinh Ngọc Châu, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Minh Thảo, Lưu Văn Bôi, Văn Ngọc Hướng, Nguyễn Thị Huệ, Đào Hữu Vinh, Trần Chương Huyến, Nguyễn Xuân Trung, Phạm Luận, Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu, Vũ Ngọc Ban, Lâm Ngọc Thiềm, Ngô Duy Cường, Phạm Văn Nhiêu, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Diễm Trang, Trần Thị  Như Mai,  Ngô Sỹ Lương, Nguyễn Văn Ri.

Huân Chương:

- Huân Chương Lao Động hạng Nhất: Khoa Hóa học, GS. Nguyễn Thạc Cát, GS. Đặng Như Tại.

- Huân Chương Lao Động hạng Nhì: Khoa Hóa học, BM Hóa hữu cơ, GS. Ngô Thị Thuận, GS. Phan Tống Sơn, GS. Nguyễn Đức Huệ.

- Huân chương Lao Động hạng Ba: Khoa Hóa học, BM Hóa Vô cơ, BM Hóa Hữu cơ, BM Hóa Lý, BM Hóa Phân tích, BM Hóa Công nghệ, GS. Phan Văn Tường, PGS. Lê Chí Kiên, GS. Vũ Đăng Độ, PGS. Nguyễn Đình Bảng, PGS. Lê Hùng, PGS. Trịnh Ngọc Châu, GS. Nguyễn Đình Triệu, GS. Nguyễn Minh Thảo, PGS. Lưu Văn Bôi, PGS. Văn Ngọc Hướng, PGS. Nguyễn Thị Huệ, GS. Trần Tứ Hiếu, GS. Từ Vọng Nghi, PGS. Nguyễn Xuân Trung, PGS. Phạm Luận, PGS. Trần Chương Huyến, PGS. Hoàng Thọ Tín, PGS. Vũ Ngọc Ban, GS. Ngô Duy Cường, GS. Lâm Ngọc Thiềm, PGS. Pạm Văn Nhiêu, PGS. Trịnh Lê Hùng, PGS. Trần Hồng Côn, PGS. Nguyễn Thị Diễm Trang, PGS. Trần Thị Như Mai.

Ban Chủ nhiệm Khoa Hóa học năm 2014

Chủ nhiệm Khoa PGS. TS. Lê Thanh Sơn

Phó Chủ nhiệm Khoa PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Phó Chủ nhiệm Khoa TS. Phạm Văn Phong

Phó Chủ nhiệm Khoa TS. Nguyễn Tiến Thảo

Chi ủy Chi bộ Khoa Hóa học năm 2014

Bí thư Lê Thanh Sơn

Phó Bí thư Trần Thị Dung

Chi ủy viên Nguyễn Thanh Bình

Chi ủy viên Lê Thị Minh Nguyệt

Chi ủy viên Nguyễn Tiến Thảo

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Hóa học năm 2014

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch Lê Thị Minh Nguyệt

Ủy viên Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên Nguyễn Minh Phương

Ủy viên Nguyễn Thị Minh Thư

Liên Chi đoàn Khoa Hóa học năm 2014

Bí thư Đỗ Đình Khải

Phó Bí thư Phạm Quang Trung

Phó Bí thư Hà Tuấn Vũ

Hơn nửa thế kỷ gian khổ và vinh quang đã đi qua.

Mặc dù còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới đạt được trình độ tiên tiến của thế giới, nhưng với hành trang truyền thống đáng tự hào của 58 năm xây dựng và phát triển, chắc chắn Khoa Hoá học sẽ tạo được bước đột phá, đưa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học lên ngang tầm khu vực và thế giới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

                                                                                    BAN CHỦ NHIỆM KHOA HÓA HỌC