Biblio

Found 3338 results
2015
Collaboration, T LHC., and A. R. et al, "Forward production of Υ mesons in pp collisions at √s = 7 and 8 TeV", The Journal of High Energy Physics JHEP, 2015.
Thành, X. Bùi, "Fraudes alimentaires; Application des sciences et technologies à la fabrication des produits de l’agriculture ", Conférence scientifique Franco-Vietnamienne de, Chimie et Matériaux Avancés pour l'Environnement - CMAE2015 – Hanoi, Université des Sciences de Hanoi, le 15 - 16/10/2015, 19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam, 2015.
Minh, N V., and L H. Son, "Fuzzy approaches to context variables in fuzzy geographically weighted clustering", Proceeding of Computer Science & Information Technology, 7-8 March, 2015, Chennai, India, Vol. 5, pp.21-30, 2015.
Huong, L T T., and B T S. Vuong, "Gemological and spectroscopic investigation on zircon crystal from the central Highland, Vietnam", Tạp chí Địa Chất B, 2015.
Hưng, N V. Hữu, "The Generalized algebraic conjecture on spherical classes", Hội nghi Tôpô Đại số Đông Á lần thứ 6 (EACAT6) Địa điểm: NIMS (National Institute of Mathematical Science), Daejeon, Korea,November 30th - December 4th, 2015., 2015.
C.A., H., N N. Khoi, H. T., S. C., and wathanakul P., "Genesis of ruby and sapphire deposits in Vietnam", Biennial Meeting of the Austrian Mineralogical Society - MinPet2015, 10-13 September, pp.45-47, 2015.
Tam, N M., P K. Loc, and V D. Duy, "Genetic diversity in Xuan Nha pine (Pinus armandii subsp. xuannhaensis L.K. Phan)", Research Journal of Biotechnology, 2015.
Khanh, N M., P T V. Hoa, V T. Thuong, and P B. Yen, "A genetic polymorphism study of a gene encoding lipase from Helicobacter pylori strains isolated in Vietnam", Vietnam Academy of Science and Technology, 2015.
Trung, N N., P V. Phach, N T. Hung, H V. Vuong, P T. Thanh, N T T. Hương, and B V. Nam, "The geological structure of the northestern Sea of the Gulf of Tonkin, Vietnam from gravity and seismic data", The Proceeding of the 7th VAST-AIST workshop ‘Research collaboration: Review and Perspective, Hanoi, 12th Nov, 2015, pp.241-250., 2015.
Tài, P. Đức, "Geometry of elliptic curves and the torsion subgroups", Workshop on Algebraic Geometry and related topics, National Institute of Technology, Ibaraki College, March 13-14, 2015, 2015.
Nguyên, M H., T. Văn Thụy, Võ Tử Can, and M. Văn Trịnh, "Giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân cho vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ", VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015.
Cổn, P M.,  T N. Anh, Đ Đ. Khá,  Đ Đ. Đức, N M. Khải, and P Q. Hà, "Giải pháp thoát úng ngập cho vùng nội đô Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu nút mất cân bằng, một số giải pháp kỹ thuật nhằm thoát úng ngập cục bộ", VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015.
Hường, N T Á., "Giới thiệu các ứng dụng của phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D)", Hội thảo KH phân tích Việt Nam lần thứ IV, Hà Nội, 17/10/2015, 2015.
Hincha, M L M P D. Q. · · K., "Global changes in gene expression, assayed by microarray hybridization and quantitative RT-PCR, during acclimation of three Arabidopsis thaliana accessions to sub-zero temperatures after cold acclimation", Plant Molecular Biology, 2015.
Anh,  N. D., and N. X. Nguyen, "A global-local approach to the design of dynamic vibration absorber for damped inverted pendulum structures", Vietnam Journal of Mechanics, 2015.
Giang, P M., N T. Thơi, N. Văn Tài, and P T. Sơn, "Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae) của Việt Nam", Vietnam Journal of Chemistry, 2015.
Thu, T. Lê, N T. Thành, and P. Kế Lộc, "Góp thêm một số dẫn liệu mới về hình thái ngoài của chi Du sam Keteleeria Carriere ở Việt Nam", Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp.339-344., 2015.
Dung, N T., and N N. Khanh, "Gradient estimates of Hamilton-Souplet-Zhang type for a general heat equation on Riemannian manifolds", Archiv der Mathematik, 2015.
Trịnh, P T., N. Văn Liêm, V Q. Hải, T. Văn Phong, N. Văn Hướng, N V. Thuận, N Q. Xuyên, Bùi Văn Thơm, N Đ. Túc, H Q. Vinh, et al., "Gradient kiến tạo hiện đại khu vực Ninh Thuận và lân cận", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2015.
Hoa, T. Bùi, T L. Lưu Hương, and T. Lê Hà, "Hàm lượng asen trong một số loài cá ở hồ Tây và nguy cơ ảnh hưởng của asen tới sức khỏe con người", VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015.
Soejima, M., T. Agusa, H. Iwata, J. Fujihara, T. Kunito, H. Takeshita, V T M. Lan, T B. Minh, S. Takahashi, P T K. Trang, et al., "Haptoglobin genotyping of Vietnamese: Global distribution of HPdel, complete deletion allele of the HP gene", Legal Medicine, 2015.
Trung, N. Đức, and N. Hải Vinh, "Hệ mật mã ElGamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ số kép tối ưu", Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2015.
Vượng, N. Văn, N. Đào Thành, Vũ Văn Tích, and L T T. Hoài, "Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành Tây Bắc: một công cụ thúc đẩy liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, lấy ví dụ phát triển ngành du lịch Hà Giang", Hội thảo Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc-Tây Bắc, 3/2015., 2015.
Vĩ, Lê, and E. Pardoux, "Height and the total mass of the forest of genealogical trees of a large population with general competition", ESAIM: Probability and Statistics, 2015.
Xuyến, T. Đỗ, N A. Đức, Đ M. Tú, and Hà Văn Hoan, "Hiện trạng các loài Khuyết thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị", Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp. 259-264, 2015.

Các trang