Biblio

Found 3338 results
2015
Sơn, H. Lê, "Các mô hình tri thức mờ và trí tuệ tính toán ứng dụng trong thiết kế hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh", 2015 National conference of Vietnam Society for Applications of Mathematics, Hanoi, Vietnam, 23-25 December, 2015 (VietSam15’)., 2015.
Thu, N H Á., T. Đoàn Hòa, and T T. Dung, "Các đặc tính của màng compozit BW30 trùng hợp ghép quang hóa với anhydrit maleic", Vietnam Journal of Chemistry, 2015.
Nhung, P T H., H T. Mỹ Nhung, and Đ. Đoàn Long, "Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam", VNU Journal of Science, 2015.
Ngoc, H V., N V. Nhan, and N Q. Bau, "Calculating the current density of the radioelectrical effect on parabolic cylinderical quantum wires", 40th National conference on theoretical physics, 2015.
Hang, D T., and N Q. Bau, "Calculation of Ettingshausen coefficient in quantum well in the presence of electromagnetic wave", 40th National conference on theoretical physics, 2015.
Thọ, N. Đức, Đỗ Văn Hướng, G H. Thái, T A. Đỗ Thư, T. Hồ Giang, and H N. Nhật, "Cảm biến điện hóa Pt/YSZ/Pt-LaCoO3 dùng cho đo đạc, kiểm soát khí có đặc tính ăn mòn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu", Tạp chí khoa học và công nghệ, 2015.
Khá, Đ Đ., T N. Anh, and M T. Nga, "Cân bằng nước lưu vực sông Lam bằng mô hình WEAP", VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015.
Đức, Đào Sỹ, "Carbon dioxide capture technologies", International Journal of Chemtech Research, 2015.
Ohgami, N., O. Yamanoshita, N D. Thang, I. Yajima, C. Nakano, W. Wenting, S. Ohnuma, and M. Kato, "Carcinogenic risk of chromium, copper and arsenic in CCA-treated wood", Environmental Pollution, 2015.
Le, H A., "Case Study from Vietnam: Experience with Tunnel kiln", Anil Agarwal Dialogue 2015: The Poor in Climate Change, 11-14 March 2015. Centre for Science and Environment (CSE), New Delhi, India, 2015.
Thao, N T., and L T K. Huyen, "Catalytic Activity of Mg-Cu-Al hydrotalcite catalysts in the oxidation of styrene", Vietnam Journal of Chemistry, 2015.
Thao, N T., and L T K. Huyen, "Catalytic oxidation of styrene over Cu-doped hydrotalcites", Chemical Engineering Journal, 2015.
Phượng, T H. Vũ, and Q. Lê Mai, "Cây con khoai tây (Solanum tuberosum L.) HH7 thể hiện tính tập chống chịu sau giai đoạn nảy mầm trên môi trường được bổ sung sorbitol", VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015.
Khuyến, N T., V T. Hạnh, P T. Hiển, M T. Đàm Linh, T. Đức Long, T T T. Anh, T. Tất Cường, and T. Văn Tuấn, "Cải tiến phương pháp tách chiết ADN từ nấm sợi phục vụ chẩn đoán phân tử phân biệt Aspergillus oryzae với Aspergillus flavus", VNU Journal of Science, 2015.
Hai, N V., N K. Thuan, N D. Tho, and D T T. Thuy, "Characterization of a linear-structured meta- antenna", Journal of Scientific Research and Reports, 2015.
Khai, V V., and N H. Sinh, "Charge-Ordering and Large magnetocaloric effect in La0.7Ca0.3MnO3-3 compound", VNU Journal of Science, 2015.
Hà, C T., Lê Văn Chiều, N V. Hà, N T. Quân, N. Vũ Duy, T T. Võ Tâm, N T. Dương, and T M. Hải, "Chất lượng của nước thải chăn nuôi lợn, vai trò của công tác đánh giá chất lượng nước thải trong việc xác định công nghệ xử lý", Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2015.
Quỳnh, N D., N T. Liên, and T. Lê Hà, "Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi (phytoplankton) tại Hồ Đôi, thành phố Bắc Ninh", VNU Journal of Science, 2015.
Anh, N H., N T H. Loan, N. Văn Dũng, P T. Thương, P. Bùi Thuận, and P T. Nghĩa, "Chất ức chế protease HIV-1 từ dịch chiết lá cây Ổi (Psidium guajava L.)", VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 2015.
Bình, N T., T T. Đức, N G. Long, and N T T. Hiền, "Chế tạo hạt nano bán dẫn silic bằng kỹ thuật ăn mòn laser", Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng lần thứ IV, Hà nội 10-2015 Đang in kỷ yếu., 2015.
Nhung, T H. Vũ, N. Văn Thức, C N. Châu, N T. Cẩm Hà, and N X. Hoàn, "Chế tạo vật liệu compozit BaTiO3/TiO2 vô định hình cho ứng dụng quang-điện hóa-xúc tác của quá trình hấp phụ và phân hủy màu metlen xanh", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015.
Mai, P T N., "Chế tạo điện cực chọn lọc ion tiếp xúc rắn xác định Hg(II)", Hội thảo KH phân tích Việt Nam lần thứ IV, Hà Nội, 17/10/2015, 2015.
Thai, T H., O. Bazzali, T M. Hoi, D T. Minh, P K. Loc, N T T. Nga, F. Tomi, J. Casanova, and A. Bighelli, "Chemical composition of the essential oil from Cunninghamia konishii Hayata growing wild in Vietnam", American Journal of Essential Oils and Natural Products, 2015.
Phương, X. Vũ, and T. Đỗ Xuyến, "Chi Đại thư (Hemiboea C. B. Clarke) Generiaceae ở Việt Nam", Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ sáu Về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 21/10/215, pp. 409-417., 2015.
Tuấn, T Q., Đỗ Đoàn Phúc, N H. Hải, N H. Lương, and N T. Toàn, "Cơ chế hình thành và phát triển của các hạt nano bạc được chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm", Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS 2015), 8-10/11/2015, TP. Hồ Chí Minh, pp.687-690, 2015.

Các trang