• Nguyên tắc tính Điểm xét tuyển vào Trường ĐHKHTN năm 2017

  Thứ Tư - 02/08/2017

  Nguyên tắc tính Điểm xét tuyển vào Trường ĐHKHTN năm 2017

  - Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng cách tính Điểm xét tuyển (gọi tắt là ĐX) từ kết quả thi ba môn/bài thi của tổ hợp môn/bài thi (Môn) xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (KV/ĐT) và điểm ưu tiên xét tuyển của thí sinh như sau:

  ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT)

   

  - Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành, thì căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo nguyên tắc ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyên tắc này không tác động đến các thí sinh có Điểm xét tuyển cao hơn Điểm chuẩn trúng tuyển).