• Thông báo điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2017 .

  Thứ Sáu - 14/07/2017

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2017 như sau:

  TT

  Mã ngành

  Tên ngành

  Chỉ tiêu xét từ KQ thi THPTQG

  Mã tổ hợp xét tuyển

  Điểm ngưỡng ĐKXT (*)

  Tổ hợp

   1

  Tổ hợp 2

  Tổ hợp 3

  Tổ hợp 4

  1

  52460101

  Toán học

  46

  A00

  A01

  D07

  D08

  17,50

  2

  QHTTD

  Toán - Tin ứng dụng

  48

  A00

  A01

  D07

  D08

  17,50

  3

  52460115

  Toán cơ

  20

  A00

  A01

  D07

  D08

  17,50

  4

  52480105

  Máy tính và khoa học thông tin

  88

  A00

  A01

  D07

  D08

  17,50

  5

  52440102

  Vật lí học

  116

  A00

  A01

  A02

  C01

  17,50

  6

  52430122

  Khoa học vật liệu

  30

  A00

  A01

  A02

  C01

  15,50

  7

  52520403

  Công nghệ hạt nhân

  28

  A00

  A01

  A02

  C01

  17,50

  8

  52440221

  Khí tượng học

  38

  A00

  A01

  A14

  D10

  15,50

  9

  52440224

  Thủy văn

  30

  A00

  A01

  A14

  D10

  15,50

  10

  52440228

  Hải dương học

  30

  A00

  A01

  A14

  D10

  15,50

  11

  52440112

  Hoá học

  95

  A00

  B00

  C02

  D07

  17,50

  12

  52510401

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

  57

  A00

  B00

  C02

  D07

  17,50

  13

  52720403

  Hoá dược

  66

  A00

  B00

  C02

  D07

  19,50

  14

  52510401

  CLC

  Công nghệ kỹ thuật hoá học*

  Chương trình đào tạo CLC đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

  40

  A00

  B00

  C02

  D07

  15,50

  15

  52440217

  Địa lí tự nhiên

  38

  A00

  A01

  B00

  C04

  15,50

  16

  52850103

  Quản lý đất đai

  60

  A00

  A01

  B00

  C04

  17,50

  17

  52440201

  Địa chất học

  29

  A00

  A01

  D01

  D90

  15,50

  18

  52520501

  Kỹ thuật địa chất

  30

  A00

  A01

  D01

  D90

  15,50

  19

  52850101

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  59

  A00

  A01

  D01

  D90

  17,50

  20

  52420101

  Sinh học

  86

  A00

  B00

  B03

  D08

  17,50

  21

  52420201

  Công nghệ sinh học

  120

  A00

  B00

  B03

  D08

  19,50

  22

  52420201

  CLC

  Công nghệ sinh học*

  Chương trình đào tạo CLC đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

  40

  A00

  B00

  B03

  D08

  15,50

  23

  52440301

  Khoa học môi trường

  98

  A00

  A01

  B00

  D90

  17,50

  24

  52440306

  Khoa học đất

  20

  A00

  A01

  B00

  D90

  15,50

  25

  52510406

  Công nghệ kỹ thuật môi trường

  69

  A00

  A01

  B00

  D90

  17,50

   

   

  Tổng cộng:

  1.381

   

   

  Ghi chú:

  1. (*) Điểm ngưỡng ĐKXT: là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho cả 4 tổ hợp của ngành ĐKXT.