Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

           

Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ theo hai đợt.

Đợt 1:

     + Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào các ngày 21 và 22/4/2018

     + Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (đào tạo tiến sĩ) từ ngày 23/4 đến ngày 06/5/2018.

Lịch trình cụ thể của Đợt 1:

Trình độ

Công việc

Thời gian

 

 

Thạc sĩ

Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/

bài thi Đánh giá năng lực

Sáng thứ Bảy, 21/4/2018

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 21/4/2018

Thi môn Ngoại ngữ

Sáng Chủ nhật, 22/4/2018

Tiến sĩ

Xét tuyển tiến sĩ

Từ ngày 23/4 đến 06/5/2018

Đợt 2:

     + Thi tuyển (đào tạo thạc sĩ) vào các ngày 15 và 16/9/2018

     + Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (đào tạo tiến sĩ) từ ngày 17/9 đến ngày 30/9/2018.

Lịch trình cụ thể của Đợt 2:

 

Trình độ

Công việc

Thời gian

 

Thạc sĩ

Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/

bài thi Đánh giá năng lực

Sáng thứ Bảy, 15/9/2018

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 15/9/2018

Thi môn Ngoại ngữ

Sáng Chủ nhật, 16/9/2018

Tiến sĩ

Xét tuyển tiến sĩ

Từ ngày 17/9 đến 30/9/2018

Thí sinh phải đăng ký tại cổng thông tin tuyển sinh: http://tssdh.vnu.edu.vn/ đồng thời nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thời hạn đăng ký: trước 17h ngày thứ Sáu 6/4/2018

Địa chỉ liên hệ: Phòng 404 Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; số điện thoại: 024.35578435, email: saudaihoc@hus.edu.vn

Những thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức (ngành gần) đăng ký với các khoa (thời gian học từ ngày 07/3/2018 đến ngày 07/4/2018).

Thông tin cụ thể như trong các thông báo tuyển sinh dưới đây:

- Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2018.

- Hướng nghiên cứu.

- Đề cương các môn thi.

- Khung chương trình đào tạo.