Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đã xác nhận nhập học, trúng tuyển diện ĐGNL

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo các  Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đã xác nhận nhập học, trúng tuyển diện ĐGNL  năm 2017 như sau: