Thông báo phỏng vấn học bổng tiến sỹ của Trường Đại học Feng Chia, Đài Loan

Thông báo về chương trình phỏng vấn học bổng tiến sỹ của trường đại học Feng Chia, Đài Loan; thời gian phỏng vấn được tổ chức vào lúc 11:00 - 12:00, ngày 21/4/2016 (địa điểm sẽ được thông báo sau).

Chuyên ngành đào tạo bao gồm:

-         Kỹ thuật và bảo tồn tài nguyên nước

-         Xây dựng và Thủy văn

-         Kỹ thuật và quản lý Giao thông vận tải

-         Quản lý đất đai

-         Quản lý đô thị và thông tin không gian

-         GIS, Viễn thám

-         Kiến trúc

-         Công nghệ thông tin và Điện tử

Chương trình học bổng toàn phần theo thông báo của Trường Đại học Feng Chia như sau:

-         Học phí: 4.000 USD / năm (được miễn phí)

-         Học bổng trợ lý: 500 USD / tháng (kinh phí từ đề tài của Giáo sư)

-         Sinh hoạt phí: tương đương Hà Nội

-         Nhà ở ký túc xá: 1-2 triệu VNĐ / tháng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến các cán bộ, sinh viên trong trường đăng ký tham dự theo mẫu đơn gửi kèm và gửi về phòng HC-ĐN trước ngày 15/4/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây