• Kết quả xét tuyển sinh viên vào học các CTĐT đặc biệt năm 2019

    Thứ Tư - 28/08/2019

    Trường ĐHKHTN thông báo kết quả xét tuyển sinh viên vào học các CTĐT đặc biệt (Tài năng, Tiên tiến, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao) năm 2019:

    1. Danh sách sinh viên trúng tuyển (tại đây).

    2. Thời khóa biểu của các CTĐT đặc biệt (tại đây).

    3. Kế hoạch Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt sinh viên (xem trong danh sách sinh viên trúng tuyển).