• Chương trình trao đổi sinh viên tại ĐH Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, năm học 2020-2021

  Thứ Tư - 22/01/2020
  Học tập trao đổi tín chỉ tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, trong học kỳ I, năm học 2020-2021 (từ 14/9 đến 19/12/2020).
   
  1. Điều kiện tham dự:
  - Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 hoặc học viên cao học hoàn thành tối thiểu một học kỳ;
  - Điểm TBC các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;
  - Trình độ ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu của đại học đối tác: tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0 hoặc tương đương, tiếng Hàn tối thiểu TOPIK bậc 5, và các yêu cầu khác tại http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php
   
  2. Hồ sơ đăng ký:
  - Đơn đăng ký của ĐHQGHN;
  - Bảng điểm;
  - Chứng chỉ ngoại ngữ;
  - Hộ chiếu (photocopy);
  - Giấy khám sức khỏe;
  - Bài luận.
   
  3. Chi phí tham dự:
  - Miễn học phí, các chi phí khác do ứng viên tự chi trả.
  - Ứng viên có cơ hội nhận học bổng của đại học đối tác tại http://oia.snu.ac.kr/page/scholarships.php
  - ĐHQG Seoul có hõ trợ tài chính với các ứng viên đăng ký học chương trình Ngôn ngữ Hàn Quốc, tham khảo tại https://lei.snu.ac.kr/mobile/en/klec/main/main.jsp
   
  4. Hạn nộp: không muộn hơn ngày 01/03/2020.
   
  Hồ sơ vui lòng nộp tại P. 218, Nhà T1, số điện thoại: 0243.8584615, email: hcdn@hus.edu.vn.
  *Lưu ý: Sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ dưới dạng pdf để nộp khi có thông báo. Tên các tài liệu trong hồ sơ được đặt theo mẫu "Tên sinh viên_Tên tài liệu", VD: Trần Thùy Linh_Hộ chiếu.
   
  Trân trọng thông báo./.