• Học bổng Cao học Chính phủ Nhật Bản MEXT kỳ học tháng 10/2020

  Thứ Năm - 16/01/2020

  Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT)

  Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) dành cho chương trình liên kết đào tạo Quốc tế ngành Khoa học và Công nghệ (IJEP) kỳ học tháng 10/2020, nhằm hỗ trợ các ứng viên mong muốn trở thành học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Đại học Kumamoto, Nhật Bản.
   
  Thông tin chi tiết của chương trình: https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/admissions/.
   
  MEXT scholarship
   
  Hạn đăng ký: ngày 7 tháng 2 năm 2020.
  *Lưu ý: ứng viên phải tìm và lựa chọn giáo viên hướng dẫn tại Đại học Kunamoto trước khi ứng tuyển.
   
  Mọi thắc mắc xin được gửi tới Đại học Kumamoto qua địa chỉ email: gsst-aas@jimu.kumamoto-u.ac.jp.
   
  Xin trân trọng thông báo.
   
  Tệp đính kèm: