• Quy cách ghi tên Trường ĐHKHTN trên các công bố khoa học bằng tiếng nước ngoài

  Thứ Sáu - 18/10/2019
  Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị,
   
  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được Công văn số 3224/ĐHQGHN-KHCN ngày 11/10/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về quy cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học.
  Thực hiện chỉ đạo của ĐHQGHN, Trường ĐHKHTN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi cho các nhà khoa học (bao gồm cả cán bộ kiêm nhiệm) về việc thống nhất cách ghi tên đơn vị công tác là Trường ĐHKHTN trong các công bố khoa học gửi đăng bằng tiếng nước ngoài từ tháng 10/2019 như sau:
         VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi
  Đối với các công bố khoa học có ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, cần có phần ghi chú tên đơn vị công tác bằng tiếng Anh như trên.
  Theo thông báo của ĐHQGHN, các công bố khoa học không ghi tên đơn vị công tác theo đúng quy cách trên thì sẽ không được tính là sản phẩm của các đề tài thực hiện ở ĐHQGHN, không được dùng để quy đổi và tính khối lượng công việc của giảng viên, nghiên cứu viên.
  Trường hợp có vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị các đơn vị trao đổi lại với Phòng Khoa học - Công nghệ để tổng hợp và báo cáo ĐHQGHN.
   
  Xin trân trọng cảm ơn,
  Phòng KH-CN
  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   CV 3224 DHQGHN.pdf246.02 KB