• Giấy mời tham dự Hội thảo của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

  Thứ Năm - 22/11/2018

  Giấy mời tham dự "Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia" và "Hội thảo khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia giai đoạn 2008-2018" 

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   Giay moi 825 NAFOSTED.pdf704.28 KB