• Thanh lý thiết bị khoa học năm 2018

  Thứ Tư - 15/08/2018

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

   

  Thực hiện công tác quản lý thiết bị khoa học, Trường Đại học Khoa học

  Tự nhiên (ĐHKHTN) sẽ tiến hành thanh lý các thiết bị cũ, hỏng đã hết khấu hao và không còn giá trị sử dụng. Trường ĐHKHTN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát và lập danh mục các thiết bị xin thanh lý theo mẫu đính kèm và gửi bản in và file số về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 306E, nhà T1, e-mail: pkhcn@hus.edu.vn) trước 16h30 ngày 17/9/2018.

  Trân trọng cảm ơn./.

   

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   danh muc thiet bi.doc49 KB