• Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ năm 2018

  Thứ Hai - 20/08/2018

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được Công văn số 8585/SHTT-TSTT ngày 03/8/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) về việc hỗ trợ, tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký SHTT (xem file gửi kèm).

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trân trọng thông báo cho các nhà khoa học được biết và nếu có kế hoạch đăng ký SHTT trong năm 2018 thì có thể làm đơn đăng ký được hỗ trợ theo mẫu gửi kèm. Thời gian gửi đơn đăng ký là trước ngày 06/9/2018.

  Chi tiết có thể tham khảo tại trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ:

  http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContentNews/630AD802E3D10CB2472582E2000B0EA7?OpenDocument

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

   

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   CV 8585 SHTT.pdf1.02 MB
   2_ Mau Phieu de xuat dung cho ca nhan.doc41 KB