• Chương trình trao đổi sinh viên tại đại học Kanazawa, Nhật Bản 2019-2020

  Thứ Hai - 03/12/2018
  Phòng Hành Chính - Đối ngoại nhận được thông báo của Đại học Quốc gia về chương trình trao đổi sinh viên tại đại học Kanazawa, Nhật Bản, học kỳ I năm học 2019 - 2020 như sau:
   
  1. Điều kiện tham dự: 
       - Sinh viên đại học năm thứ 3;
       - Điểm trung bình chung cá học kỳ tối thiểu 2.8/4.0; 
       - Trình độ ngoại ngữ tối thiểu: tiếng Anh IELTS 5.5 (hoặc tương đương) hoặc tiếng Nhật N2.
   
  2. Hồ sơ đăng ký:
       - Hồ sơ theo yêu cầu của ĐHQGHN (xem check list tại Mẫu số 01 đính kèm);
       - Hồ sơ theo yêu cầu của đại học Kanazawa: tại đây
       - Bảng điểm;
       - CV (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật);
       - Giấy khám sức khỏe;
       - Chứng chỉ ngoại ngữ;
       - Bản sao hộ chiếu.
  *Lưu ý:
       - Sinh viên lựa chọn chương trình KUSEP phải tham dự chương trình trao đổi trong thời hạn một năm, các chương trình khác có thể trao đổi trong một kỳ. 
       - Sinh viên cần lưu file PDF các hồ sơ đã hoàn thiện để gửi sang đại học Kanazawa.
   
  3. Thông tin của chương trình:
       + Chương trình A - KUSEP: Chương trình trao đổi 1 năm bao gồm các khóa học tiếng Nhật và các  giảng dạy bằng tiếng Anh về văn hóa xã hội Nhật Bản. Không giới hạn chuyên ngành của sinh viên đầu vào.
       + Chương trình B: Chương trình đào tạo tiếng Nhật nâng cao và văn hóa xã hội Nhật Bản (hiện đại và truyền thống) trong vòng một năm.   
       + Chương trình C: Chương trình Nhân học và Khoa học xã hội.
      + Chương trình D: Chương trình trao đổi tín chỉ trong vòng nửa năm, về tiếng Nhật và văn hóa xã hội Nhật Bản. Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký các môn học khác của đại học Kanazawa (thuộc ngành giáo dục, nghiên cứu,...) nếu đáp ứng yêu cầu tiếng Nhật của đại học đối tác.
       + Chương trình E - KUEST: Chương trình ngắn hạn bao gồm các hoạt động nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, học tiếng Nhật, văn hóa xã hội Nhật Bản, dành cho sinh viên các ngành khoa học, kỹ thuật, y, dược. 

  *Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại file đính kèm. 

   
  4. Chi phí tham dự: Sinh viên tham gia chương trình được miễn học phí, các chi phí khác do sinh viên chi trả. Khi tham gia chương trình sinh viên có cơ hội nhận được học bổng JASSO, xem thêm tại: Guide lines.
   
  Hồ sơ vui lòng nộp tại phòng 218, nhà T1 không quá ngày 17/12/2018; điện thoại: 0332273098.
  Tệp đính kèm: