• Học bổng Erasmus+ trị giá 5100 EUR/sinh viên/05 tháng

  Thứ Tư - 11/10/2017
  Phòng Hành chính - Đối ngoại (HC-ĐN) thông báo về học bổng Erasmus+ cho sinh viên Trường ĐHKHTN:
   
  Technical University of Munich, Đức (TUM) dành cho sinh viên Trường ĐHKHTN 02 suất học bổng Erasmus+ trị giá 5100 EUR/SV/05 tháng vào kỳ học mùa hè sắp tới (từ 01/4/2018 đến 30/9/2018).
   
  - Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng ký online (tham khảo Application guide for TUM exchange students tại file đính kèm) và nộp hồ sơ tại P.218, T1, phòng HC-ĐN. Nhà trường sẽ tiến hành xét chọn 02 sinh viên để nhận học bổng trao đổi này.
  - Hồ sơ đăng ký: Xem tại đây.
  - Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 21/10/2017.
  - Thông tin chi tiết của chương trình: xem tại international.tum.de/...tumexchange và tham khảo tại file đính kèm.
   
  Trước đó, Phòng Hành chính - Đối ngoại phối hợp với TT Quốc tế tại TUM đã apply thành công học bổng Erasmus+ cho sinh viên Trường ĐHKHTN đi trao đổi trong hai kỳ học tới (năm 2018). Ngoài học bổng Erasmus+, phía TUM đã dành học bổng DAAD cho 03 sinh viên Trường ĐHKHTN để thúc đẩy trao đổi giữa hai trường (03 SV của Khoa Sinh học, Địa lý và Môi trường đi trao đổi từ tháng 10/2017 - 03/2018 (kì mùa đông). Các học bổng này thuộc TUMexchange - chương trình trao đổi sinh viên của TUM.