• Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐGSCS năm 2019

  Chủ nhật - 12/05/2019
  DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
  CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2019

  Căn cứ Điều 12 và Điều 17 tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; ngày 09/5/2019 Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã họp và đề cử 15 thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2019 như sau:

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Ngành

  Đơn vị

  1

  GS.TS. Nguyễn Quang Báu

  29/11/1954

  Vật lý

  Khoa Vật lý

  2

  GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

  24/04/1952

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

  3

  GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

  23/05/1954

  Toán học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

  4

  GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn

  02/07/1948

  Vật lý

  Khoa Vật lý

  5

  GS.TS. Nguyễn Cao Huần

  16/01/1952

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Địa lý

  6

  GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

  28/08/1954

  Toán học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

  7

  PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

  16/03/1974

  Sinh học

  Khoa Sinh học

  8

  GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

  01/05/1959

  Sinh học

  Khoa Sinh học

  9

  GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

  07/11/1962

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

  10

  GS.TS. Mai Trọng Nhuận

  11/02/1952

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Địa chất

  11

  GS.TS. Nguyễn Văn Nội

  03/09/1959

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

  12

  GS.TS. Lưu Tuấn Tài

  24/11/1950

  Vật lý

  Khoa Vật lý

  13

  PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

  25/03/1957

  Sinh học

  Khoa Sinh học

  14

  GS.TS. Đinh Văn Ưu

  10/02/1950

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

  15

  GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

  18/01/1956

  Cơ học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

  Tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được gửi kèm trong thông báo này.

  Các ý kiến góp ý, trao đổi bằng văn bản xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 306A nhà T1) hoặc qua email tccb@hus.edu.vn trước ngày 17/5/2019.