• Danh mục đề tài NAFOSTED được tài trợ đợt 2 năm 2019

  Thứ Bảy - 14/03/2020

  Ngày 06/3/2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc phê duyệt danh mục kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ (xét chọn năm 2019 - đợt 2).

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong số những đơn vị được Quỹ NAFOSTED tài trợ nhiều đề tài nhất và luôn được đánh giá cao về công tác tổ chức thực hiện đề tài kể từ khi thành lập Quỹ tới nay. Trong số 191 đề tài được phê duyệt đợt này trong phạm vi cả nước,  Trường có 16 đề tài được tài trợ với tổng kinh phí là 15.277 triệu đồng (bảng dưới đây).

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chúc mừng các đơn vị và các Chủ nhiệm đề tài, tin tưởng rằng các đề tài sẽ được tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đạt được kết quả như mong muốn.

  STT

  Mã số

  Tên đề tài

  CNĐT

  Đơn vị

  Thời gian
  thực hiện

  1

  101.04-2019.300

  Biểu diễn của nhóm tuyến tính tổng quát và Đồng cấu chuyển Singer

  GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

  4/2020-4/2022

  2

  107.02-2019.314

  Sóng trong các môi trường đàn hồi và thuần nhất hóa biên phân chia độ nhám cao

  GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

  4/2020-4/2022

  3

  103.01-2019.324

  Tính chất điện, từ và chuyển pha trong các tinh thể hai chiều đa lớp

  TS. Bạch Hương Giang

  Khoa Vật lý

  4/2020-4/2023

  4

  103.03-2019.315

  Cảm biến huỳnh quang sinh học dựa trên vật liệu nano ZnO và vật liệu nano ZnO đính hạt nano kim loại

  TS. Mai Hồng Hạnh

  Khoa Vật lý

  4/2020-4/2023

  5

  104.01-2019.320

  Ứng dụng phản ứng Domino ghép đôi liên kết C-C và C-N trong tổng hợp các cấu trúc dị vòng có hoạt tính sinh học

  TS. Đào Thị Nhung

  Khoa Hóa học

  4/2020-4/2023

  6

  104.01-2019.330

  Nghiên cứu và phát triển các chuyển hóa xúc tác mới của azlacton - khung chất có giá trị trong tổng hợp các axit amin phức tạp, các hợp chất dị vòng chứa nitơ, các họp chất có hoạt tính sinh học và họp chất thiên nhiên

  TS. Hà Minh Tú

  Khoa Hóa học

  4/2020-4/2023

  7

  104.05-2019.336

  Nghiên cứu tổng hợp hệ vật liệu quang xúc tác lai ghép liên hợp dạng Z có hoạt tính ở vùng khả kiến MW04/RG0/g-C3N4 (M = Fe, Cu, Co), ứng dụng để xử lý thuốc trừ sâu trong môi trường nước

  TS. Nguyễn Minh Phương

  Khoa Hóa học

  4/2020-4/2023

  8

  106.02-2019.336

   

  Tuyển chọn các chủng vi tảo và tạo màng sinh học tự dưỡng có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh ở động vật thuỷ sản

  TS. Phạm Thị Lương Hằng

  Khoa Sinh học

  4/2020-4/2023

  9

  108.01-2019.306

   

  Phân tích panel dấu chuẩn methyl hóa SHOX2 và LINE-1 trong máu ngoại vi của bệnh nhân ung thư phổi

  PGS.TS. Võ Thị Thương Lan

  Khoa Sinh học

  4/2020-4/2022

  10

  108.02-2019.312

  Nghiên cứu cấu trúc ở đầu 5' RNA không dịch mã ở hai virus SARS-CoV và MERS-CoV và chức năng của những cấu trúc stem loop RNA trong vùng này trong điều hòa dịch mã và bảo vệ RNA virus khỏi phân hủy

  TS. Lê Trà My

  Khoa Sinh học

  4/2020-4/2022

  11

  105.07-2019.308

   

  Đánh giá mối quan hệ giữa sử dụng đất và tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư miền núi và ven biển tỉnh Quảng Bình dưới tác động của lũ lụt

  TS. Nguyễn Hữu Duy

  Khoa Địa lý

  4/2020-4/2023

  12

  105.08-2019.329

   

  Nghiên cứu tối ưu hóa việc giám sát phú dưỡng ở các hồ đô thị bằng ảnh vệ tinh Sentinel 2: lấy thí dụ các hồ đô thị Hà Nội

  PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Khoa Địa chất

  4/2020-4/2023

  13

  105.99-2019.311

   

  Nghiên cứu biến tính một số sét bentonit Việt Nam bằng A13+ kết hợp than sinh học để loại bỏ amoni trong nước

  PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo

  Khoa Địa chất

  4/2020-4/2023

  14

  105.06-2019.306

   

  Đánh giá sự biến đổi của các đặc trưng hạn hán trên khu vực Việt Nam và Đông Nam Á

  GS.TS. Phan Văn Tân

  Khoa KTTV&HDH

  4/2020-4/2022

  15

  105.08-2019.321

  Nghiên cứu xử lý tồn dư kháng sinh trong nước bằng vật liệu chitosan biến tính

  TS. Trần Văn Sơn

  Khoa Môi trường

  4/2020-4/2022

  16

  103.02-2019.361

  Nghiên cứu phát triển vi buồng cộng hưởng perovskite hai chiều cho vật lý polariton tại nhiệt độ phòng và các ứng dụng cao cấp tiềm năng

  TS. Nguyễn Trần Thuật

  Trung tâm Nano và Năng lượng

  4/2020-4/2023

   

  Tổng kinh phí: