• Tiếp tục triển khai công tác dạy - học trực tuyến

  Thứ Sáu - 13/03/2020

  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội, thực hiện Công văn số 737/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 09/03/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch tiếp tục triển khai công tác dạy - học trực tuyến (online) cho học sinh, sinh viên và học viên sau đại học như sau:

  1. Sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên) tiếp tục không học tập trung tại giảng đường mà học trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc do tập trung đông người từ ngày 16/3/2020 đến khi có thông báo mới. Các học phần thực tập thực tế, thực hành tại phòng thí nghiệm tiếp tục được tạm dừng trong thời gian này.

  2. Lịch học các môn chung của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh lùi đến khi có thông báo mới. Sinh viên đang có mặt tại Hà Nội hạn chế di chuyển, tiếp xúc và đặc biệt tránh di chuyển ra khỏi địa bàn Hà Nội. Sinh viên cập nhật thường xuyên email thông báo của Nhà trường để truy cập và tham gia các lớp học phần dạy - học trực tuyến cho phù hợp.

  3. Học sinh Trường THPT Chuyên KHTN thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đồng thời Trường THPT Chuyên KHTN căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai các nội dung phù hợp, đảm bảo chương trình đào tạo chung.

  4. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai công tác dạy - học trực tuyến theo Công văn số 781/TB-ĐHKHTN ngày 09/3/2020 của Trường ĐHKHTN để có kế hoạch dài hạn, thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  Cán bộ, giảng viên và người học nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng đã hướng dẫn và cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường.